Deadline

Parlamentsmedlem John Musira var kledd for anledningen da anti-lhbt- lovforslaget skulle diskuteres i parlamentet i Kampala, Uganda 21. mars 2023.

Flyktning på Facebook

Skal virkelig «Felix» og andre skeive flyktninger måtte vente i ti år mens Utlendingsdirektoratet sjekker Facebook-veggen deres for å finne ut om de er skeive nok?

Publisert Sist oppdatert

I DETTE nummeret av Blikk forteller vi historien om hva som skjedde med homofile «Felix» som flyktet fra Uganda for ti år siden. Han søkte om asyl i Norge i 2013, samme år som parlamentet i landet hans vedtok en lov som straffet skeive med livsvarig fengsel. 

– Jeg følte et sterkt behov for å leve i et samfunn hvor jeg kunne være meg selv, hvor jeg kunne være åpen om min legning, leve et liv uten frykt – og hvor jeg kunne være fri, forteller 28-åringen.

I stedet måtte han vente i ti år på at norske utlendingsmyndigheter skulle klare å bestemme seg for om han er homofil nok å få beskyttelse i Norge, - og om han er den han utgir seg for. Advokaten hans kaller ressursbruken i alle disse årene for «helt meningsløs», og mener at UDI misbruker offentlige midler.

Hele historien om de mange brevene UDI i ti år sendte til «Felix» med tilbakekalling av opphold og beskyttelse, kan du lese om på de neste sidene. 

LOVEN SOM kan gi dødsstraff for homofile, ble signert av Ugandas president Yoweri Museveni 29. mai i år. Det gjør Uganda til verdens første og eneste land med et kristent flertall, som har dødsstraff for skeive. 

Men anti-lhbt-politikk er ikke noe nytt fenomen i det tidligere britiske koloniherredømmet. Britene innførte de første anti-sodomi-lovene så tidlig som på 1800-tallet, og fikk god hjelp av kristne ild- og svovelpredikanter til å spre frykt og hat. «Eksistensen av homofili» i Afrika ble ofte brukt av misjonærer og kolonimakter for å rettferdiggjøre det de beskrev som «siviliserende oppdrag». 

I Uganda som ble selvstendig i 1962, er kristendommen fortsatt den dominerende religionen. Over 84 prosent er kristne. Men landets statsinstitusjonaliserte overgrep mot skeive i nyere tid, skyldes mye amerikanske evangelisters misjonering, ifølge rapporter fra Humanists International og Human Rights Campaign Foundation.

EN AV DE MEST kjente er den beryktede pastoren Scott Lively, tidligere leder for den kristne og ytterst konservative American Family Association, som siden 1977 har ligget helt i front i krigen mot abort og mot lhbt-rettigheter i Afrika og Øst-Europa. Organisasjonen har jobbet målrettet internasjonalt for å fremme sine kjernesaker.

Lively som har hevdet at homofile menn var årsaken til Holocaust og folkemordet i Rwanda, reiste til Uganda allerede i 2002 for «å hjelpe til» med å demonisere, skremme og skade skeive i landet. Her møtte han og skolerte blant annet en minister i regjeringspartiet, Martin Ssempa, som senere ble en framtredende talsperson for dødsstraff for homoseksualitet i 2009. 

Skeive flyktninger opplever det nok som en enorm lettelse å komme til Norge. Men for «Felix» fra Uganda ventet det ti år med utallige intervjuer, mistro, rettssak - og vedtak som ble tilbakekalt. – Utryggheten den lange ventetiden med- fører, rammer ikke bare enkeltmennesker, men samfunnet som helhet, sier «Felix».

2009 var også året da Lively returnerte til Uganda og talte på en tredagers konferanse om homofili arrangert av Family Life Network, et New York-basert kristent radionettverk som bruker programmene sine aktivt til å spre historier om ugandere som hevder å ha blitt «lokket» og «rekruttert» inn i homofili. 

I FOREDRAGENE sine advarte Lively om at skeive ønsket å «bekjempe det ekteskapsbaserte samfunnet». Etter konferansen snakket Lively også med det ugandiske parlamentet, der han hevdet at homofili var en vestlig oppfinnelse der hensikten var å spre «sykdommen» til barn.

Lively, som nå er president for anti-lhbt-gruppa Abiding Truth Ministries i California, presenterer seg som en verdenskjent ekspert på lhbt-spørsmål og oppfordrer politikere til å vedta lover som slår ned på skeives rettigheter og retten til ytringsfrihet. Han tar personlig æren for at den russiske anti-homopropaganda»-loven ble vedtatt, som han sier han selv foreslo allerede i 2007.

Mange ugandiske lhbt-aktivister mener Lively er selve inspirasjonen til «Kill the Gays»-loven i 2009, og også lovforbudet i 2014 som senere ble avvist av landets konstitusjonelle domstol fordi vedtaket var fattet uten nødvendig flertall. Loven fikk likevel alvorlige følger for skeive som mistet både jobb, hjem og familie. 

SPORENE ETTER Lively og andre utenlandske høyreorienterte kristne hatevangelister kan tydelig ses også i den nye loven som ble signert av president Museveni i mai.

Lovforbudet som gir livstid og dødsstraff for homofile, ble vedtatt av parlamentet med 348 mot 1 stemme. Alle skeive er nå rettsløse og uten beskyttelse mot trakassering, diskriminering og hatvold. 

Dette er en seier til anti-lhbt-hatgrupper som nå utgjør en global, organisert bevegelse. De har jobbet systematisk for å fjerne abortrettigheter og grunnleggende lhbt-beskyttelse, for å demonisere transpersoner og å avskaffe retten til kunnskap om kjønn og seksualitetsmangfold.

Parallelt har det vært en enorm økning i finansieringen av dette arbeidet og penger har blitt pøst inn i lokal lhbt-motstand både i sivilsamfunnet og i politiske organer. Slik har de klart å påvirke og til en viss grad også forme kjønns- og seksualpolitikken i landene de går inn i. 

I NORGE diskuterer myndigheter og rettighetsorganisasjoner om sanksjoner inkludert stans av bistandsmidler, vil være en riktig reaksjon mot Uganda. Diskusjonen videre bør dreie seg like mye om muligheten for å stoppe anti-lhbt-infiltratørene som har drevet fram og promotert dette hatet som har endt opp med å bli lovfestet. 

Og på hjemmebane må Norge slutte med å gi skeive som flykter fra vold, angrep, fengselsstraffer og dødsstraff den nedverdigende behandlingen som Utlendingsdirektoratet har gitt «Felix». 

Powered by Labrador CMS