Terror

Stortingsmelding om ekstremisme

Ekstremismekommisjonen leverte før helgen sin rapport om hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge. – Utenforskap bidrar til radikalisering, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Fra solidaritetsparaden i Oslo lørdag 25. juni 2022.
Publisert

– Radikalisering og ekstremisme er alvorlige samfunnsutfordringer som kan få store konsekvenser for et helt samfunn, det vet vi i Norge så altfor godt. Vi har alle et ansvar for å bekjempe ekstremisme og radikalisering i fellesskap. Dette handler ikke om politiske skillelinjer, men å ta konkrete grep for å forhindre rekruttering til ekstreme miljøer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Ekstremismekommisjonens utredning gir et godt grunnlag for arbeidet regjeringens nå skal i gang med. Vi starter i dag arbeidet med en stortingsmelding om hvordan vi skal forebygge og bekjempe ekstremisme.

– Det angår oss alle, sier statsministeren

Ekstremismekommisjonen fremmer anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tok fredag imot rapporten fra Cathrine Thorleifsson, som har ledet arbeidet i kommisjonen.

– Det finnes ingen vaksine mot ekstremisme. De siste 13 årene har 80 personer blitt drept og mange skadet, i målrettede terrorangrep her i landet, drevet frem av ekstreme holdninger. Flere kan komme. Vi vet at utenforskap ofte er en faktor for radikalisering. Derfor må vi ha en politikk som gir folk muligheter, makt over eget liv, og en plass i fellesskapet. Det gir demokratiet muskler i møtet med hatet. Ekstremistene taper når vi møter hat med et fellesskap som både stiller krav og stiller opp, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

I 2022 ble mennesker drept og skadet i Oslo av en islamsk ekstremist.

– Fordi de feiret fargerik kjærlighet under regnebueflaggene en varm og vakker natt i juni. Det var villet vold. Det var planlagte drap. Det var terror utført av ekstremister som rangerer mennesker etter hvordan de ser ut – hva de mener – og hvem de elsker. De tok liv og de ødela liv. De tok tryggheten fra mange flere, og spesielt de som så deler av seg selv og egen identitet i ofrene Ulikhet bidrar til utenforskap. Utenforskap bidrar til radikalisering, sier Brenna.

Ekstremismekommisjonen slår fast at de som har utført terrorhandlinger i Norge har falt tidlig utenfor samfunnet og fellesskapet, og hatt liten makt over eget liv.

Det er snart 12 år siden 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport om terrorangrepet der 77 mennesker ble drept og mange skadet for livet. Rapporten var omfattende og grundig.

– 22. juli-kommisjonen så ikke på samfunnets tiltak mot tidlig forebygging av ekstremisme, men sa selv at dette var spørsmål som fortjente oppmerksomhet. Kunnskapen og anbefalingene vi nå får fra Ekstremismekommisjonen vil hjelpe oss med å styrke innsatsen for å forhindre og forebygge nye angrep fra ekstremister, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

 

Powered by Labrador CMS