Litteratur

Bok om aidsepidemien nominert til Brageprisen

Ketil Slagstads bok «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge» er nominert til Brageprisen.

Ketil Slagstad er lege, historiker og postdoktor ved Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin ved Charité Berlin.
Publisert Sist oppdatert

 Aidsepidemien er en av de viktigste begivenhetene i moderne norsk historie. Sykdommen endret vitenskap, politikk og synet på seksualitet, og viste hvor sårbart samfunnet var i møte med en dødelig epidemi. For de som var direkte berørt, ble aids et møte med redsel, stigma, sorg og død – men også med solidaritet, håp, mot og fellesskap.

Ketil Slagstad har skrevet historien om aids i Norge, fra de aller første sykdoms- tilfellene i 1983 frem til en behandling forelå drøyt ti år senere. Resultatet er et tidsbilde, og et helt nytt blikk på den nære norske fortiden.

«Som homofil lege har jeg lenge vært opptatt av maktforhold i medisinen, særlig i hvilken grad minoriteter og utsatte grupper som skeive, rusavhengige og sexarbeidere blir lyttet til eller oversett», sa Slagstad da han tidligere i år vant Bokhandelens sakprosapris for boka «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge».

«Som historiker har jeg sett et stort hull i historien om det moderne Norge, der både minoriteters og aidsepidemiens rolle har manglet. Aidsepidemien har satt varige spor i alle lag av det norske samfunnet», sa Slagstad til Bokhandlerforeningen.

«Jeg håper boka kan bidra til å økt kunnskap om hiv i befolkningen i dag og til å bryte ned stigma rundt viruset.»

Nå er boka nominert til Brageprisen.

I juryens begrunnelse heter det at boka «synliggjør hvordan aidsepidemien endret det norske samfunnet og resten av verden, samt hvordan den skeive kulturen forsterket særtrekk ved Norge. Slagstad skildrer solidariteten som kom til syne i norske samfunnsinstitusjoner, men som også viste seg på tvers av landegrenser. Med et gripende, billedlig språk formidler forfatteren hvordan frykt, angst, skyld og skam vokste frem i kjølvannet av epidemien. I tillegg får vi innblikk i hvordan panikken spredde seg på ulikt vis i ulike grupper av samfunnet. Fremstillingen legger også vekt på at epidemien fører til at politikerne og helsemyndighetene får øye på homoaktivistene og at de begynner å anse dem som vesentlige aktører. Vi ser et nytt samarbeid mellom politikere, helsemyndigheter og subkulturene. Ketil Slagstad er en glitrende formidler som kjenner sitt forskningsfelt. På en fjærlett måte blir vi som lesere dratt inn i medisinske termer og begreper. Det gir boken tyngde, samtidig som vi ikke opplever den ufordøyelig av den grunn. I tillegg til sin akademiske kunnskap, avslører forfatteren sin personlige tilnærming til temaet. Dette gir boken flere spennende dimensjoner og tar oss rett inn i et ektefølt univers.»

Brageprisen deles ut 23. november.

Powered by Labrador CMS