Meninger

Svar til innlegget «Når skolen er mobberen»

– Det er slike uttalelser som opprettholder aggressiviteten i konflikten. Så jeg spør: er det etisk riktig, skriver Borghild Odland.

Borghild Odland svarer Andreas Collins.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et innlegg, kan du sende det hit.

Jeg har lest gjennom Collins innlegg: «Når skolen er mobberen» flere ganger nå og har behov for å komme med et tilsvar.

Jeg må starte med at jeg synes innlegget er lite nyansert og at det bærer noen åpenbare svakheter ved tematisering rundt en debatt som har så stort spenn og er så samfunnsaktuell.

Jeg forstår at du føler seg mobbet og ekskludert.

Det framgår at det i hovedsak refereres til denne paragrafen i NLA s verdidokument.

Den regnes for homofobisk av innsender og det skal jeg ikke argumentere på.

Men av det som kommer fram i debattinnlegget så er dette punktet i verdidokumentet til NLA grunnlaget for at Collins har kjent seg mobbet og ekskludert.

Dette synes jeg, helt uavhengig av mitt ståsted ikke er en god måte å formidle dette på.

Slik jeg leser dette innlegget er det Collins’ personlige meninger og identitet som gjør at vedtaket opprører ham, men det alene er ikke ensbetydende med at skolen har drevet med systematisk mobbing.

Det kan godt hende at det skulle være tilfelle for alt det jeg vet, men da burde du poengtert dette i ditt innlegg.

For man har fritt skolevalg selv om man har fått skoleplass.

Hvis man ser dette fra den andre siden så har NLA hatt et verdigrunnlag i sin institusjon over lang tid. Det er faktisk en del av NLA sin identitet. Ja, så har verden endret seg, men NLA som institusjon har og hatt sin identitet oppigjennom som nå blir rokket ved.

Skolen har en forpliktelse til at du som student skal oppleve en god og meningsfull studie slik du poengterer at du har fått.

Skolen har ikke ansvar for at du som student skal matche med alle deres verdier eller at du som student skal føle at du som et helt menneske med alle sider skal passe inn i enhver kontekst for det er det ingen skoler uansett verdisyn som kan ta ansvar for å imøtekomme med det mangfoldet som representerer samfunnet.

Jeg spør meg derfor om dine forventninger til skolen du gikk på kanskje er litt for høye?

Dette innlegget framstår for meg mer som et behov for opprør fordi at du opplever deg støtt av et punkt i et verdidokument.

Du har ikke argumentert godt for at skolen egentlig har mobbet deg i hverdagen. En paragraf er ikke ensbetydende med mobbing fordi man er uenig.

Det er slike uttalelser som dette som bidrar til å holde liv i debatten om skeive sitt møte med kristne institusjoner og pride-debatten i sin helhet.

Det er slike uttalelser som opprettholder aggressiviteten i konflikten. Så jeg spør: er det etisk riktig?

Eller for den del hensiktsmessig?

Fordi når man tar opp en sak som dette bør det sees fra flere sider. Ellers blir det hardt mot hardt ,og en ordbruk som ikke nødvendigvis representerer det saken faktisk omhandler:

At du har valgt en skole der du med din identitet, som jeg selvsagt har respekt for, er sterkt uenig i et av verdidokumentene.

Det er ikke det jeg er kritisk til. Det jeg er kritisk til er måten du organiserer innlegget på og ordbruken.

For med en gang man bruker ord som mobbing og ekskludering så ypper man til «krig» og bidrar med det til å gjøre debatten mer betent enn nødvendig.

Powered by Labrador CMS