Politikk

Oslo Ap vil ha aids-minnesmerke

Oslo Arbeiderparti går inn for at det skal opprettes et minnesmerke i Oslo for alle som døde av aids.

Publisert

Homonettverket fikk gjennomslag for sitt forslag på programmøtet til Oslo Arbeiderparti.

Begrunnelsen for forslaget hentet Homonettverket fra HivNorge

«19. januar i år var det 40 år siden den første pasienten fikk aidsdiagnosen i Norge. I årene som fulgte var det mange som måtte gi tapt, og vi mener det er på høy tid med et minnesmerke – for å minnes alle som døde og som en påminnelse om at hiv fortsatt angår oss alle. 630 flotte mennesker mistet livet til aids. Mange familier mistet sine kjære og det skeive miljøet mistet mange av sine partnere og nære venner. Vi ønsker at det skal være et minnesmerke der vi alle kan minnes våre kjære, og at historiene og de mange livene som gikk tapt blir husket. Det er en viktig påminnelse om at hiv er noe som berører oss alle den dag i dag», heter det i en uttalelse fra HivNorge.

Homonettverkets programforslag viser store ambisjoner for den neste fireårsperioden.

– Noe av det jeg særlig vil trekke fram er at vi slår helt tydelig fast at mennesker med kjønnsinkongruens skal motta et tilstrekkelig helse- og oppfølgingstilbud i Oslo. At vi skal opprette et minnesmerke for døde av aids, og at vi skal styrke de skeive organisasjonene i Oslo, sier Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant og leder i Homonettverket.

– De siste syv årene har dette byrådet satset stort på lhbt+ området. Med handlingsplanen stolt og fri, med 35 konkrete tiltak. Vi har også økt tilskuddene til de skeive organisasjonene med mange millioner kroner, sier Øyan, som på programmøtet i helgen også ble valgt som Oslo Arbeiderpartis 7. kandidat på bystyrelista for neste periode.

– Homonettverket fremmet også et forslag som omhandler alle de som bor alene i byen vår. Avgiftssystemet tar ofte utgangspunkt i at en husstand består av flere inntekter. Single mennesker og personer som bor alene har gjennomgående de samme utgiftene som par, men de har bare én inntekt å betale med. Det er derfor veldig bra at vi fikk gjennomslag for at det skal fremmes en sak til bystyret om ensliges levekår i Oslo, hvor disse utfordringene tas tak i, sier Jon Reidar Øyan til Blikk.

Oslo Arbeiderparti vil:
● Utarbeide en ny og forpliktende handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo med tilstrekkelig finansiering.
● Mennesker med kjønnsinkongruens skal motta et tilstrekkelig helse- og oppfølgingstilbud i Oslo. Utvikle helsestasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfold (HKS) faglig og ved finansiering, og jobbe for å etablere HKS som nasjonalt kompetansesenter. ● Øke kompetansen i kjønns- og seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo kommune, og utarbeide veiledere og utdanningsopplegg i samarbeid med aktører på feltet. ● Styrke skeive, frivillige organisasjoner i Oslo
● Jobbe for mer forskning som gir kunnskap om levekårene til skeive barn og unge og skeive med minoritetsbakgrunn.
● Styrke Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold.
● Være positive til tiltak som felles husholdninger, bokollektiver og egne møteplasser for eldre lhbti-personer.
● At det skal opprettes et minnesmerke for alle som døde av aids.

Powered by Labrador CMS