Meninger

Tilsvar fra Arctic Pride

Publisert

Styret i Arctic Pride kommer her med et foreløpig og kort tilsvar til leserinnlegget til Luca Dalen Espseth og Marianne Gulli. 

Styret og ansatte i Arctic Pride jobber i tråd med vedtektene for å drive festivalaktiviteter. 

Arctic Pride er åpen for alle, uavhengig av nasjonalitet og politisk ståsted, med retningslinjer for å skape inkluderende møteplasser. 

Festivalens program reflekterer mangfoldet av stemmer og aktører som støtter målene. Festivalens arrangementer er populære, og selskapets programkomité må stadig ta valg på bakgrunn av relevans og tidsramme. 

Aktivisten som forespurte taletid på markeringen etter paraden gjorde dette muntlig i kort tid før arrangementet, og styret vurderte det dithen at vi ikke hadde tilstrekkelig informasjon til å legge vedkommende til talelisten. 

Alle har hatt mulighet til å delta og ytre seg under festivalen, men det er umulig at alle aktører til enhver tid kan få en plattform på alle våre arrangementer. Styret står omforent i beslutningene som har blitt tatt, og disse er forankret i virksomhetens vedtekter og mandat. 

Alle er velkomne til å delta på Arctic Pride, og ha meninger om Arctic Pride. Men de må som minstemål være fundert i fakta og med hensikt om gjensidig dialog. Arctic Pride kommer om ikke lenge med et nytt og utvidet innlegg om saken.

Powered by Labrador CMS