Skeive ikoner

Å være eller ikke være et ikon

Fotogalleriet i Oslo er et kraftverk som formelig sitrer av skeive superkrefter med utstillingen Skeive ikoner.

Publisert Sist oppdatert

Forfatter og kulturskribent Bjørn Hatterud har samarbeidet med fotograf Fin Serck-Hanssen og forfatterkollega Caroline Ugelstad Elnæs om portrettprosjektet Skeive ikoner, et unikt prosjekt som markerer 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge ved å avbilde livshistoriene til noen av de fremste individene og miljøene som aktivt bidro til kampen for frihet og likestilling før og etter avviklingen av straffelov 213 i 1972.

Som ikke-konforme individer kjempet de aktivt mot diskriminerende strukturer i norsk kultur og samfunn. Skeive Ikoner er en bok og en utstilling om mennesker som har bidratt til å forvandle Norge til det frigjorte samfunnet vi kjenner i dag.

Er du et ikon?

Ifølge Det Norske Akademis Ordbok kommer ordet ikon av det greske eikon, som betyr bilde, og det brukes gjerne om kultiske bilder av Kristus eller helgener i ortodokse kirker. I overført betydning brukes ordet om en «person eller sak som betraktes som et representativt symbol (for en bevegelse, kultur e.l.); beundringsverdig eller respektinngytende person».

Esben Esther Pirelli Benestad og Pride Art-leder Frederick Nathanael.

Lege og professor Esben Esther Pirelli Benestad er ett av ikonene i boka og på utstillingen på Fotogalleriet.
– Føler du deg som et ikon?
– Nei jeg gjør ikke det. Men jeg henger her som en representant for den transbegavede populasjonen - og det er jo både vakkert og flott.

– Har du selv et forbilde?
– Karen Christine Friele. Jeg har for så vidt mange ikoner. Jeg er vel en slags bie som svever rundt å drikker nektar uten å ha en absolutt favorittblomst …

Rolf Flatmo og Morten Sortodden.Rolf Flatmo og Morten Sortodden er portrettert i utstillingen under tittelen «Homokommunistene».
– Føler du deg som et ikon Morten Sortodden?

– Nei!


– Har du selv noen forbilder?

– Neeeeeeei … men jeg mener «ingen kommer undan politiken». Det gjelder også oss skeive. Det skeive miljøet har blitt mer inkluderende enn det var tidligere, som f.eks. 80-tallet. Miljøet har også blitt mere politisk. Nå står vi midt i transkampen, som er viktig. Mine ikoner ligger i kampene, som for eksempel kampen for et fritt Palestina.

Utstillingen Skeive ikoner henger til 8. mai 2022.

Powered by Labrador CMS