Deadline

Grøsserne på Sørlandet

Sørlendinger har landets mest negative holdninger til seksuelle minoriteter, kjønnsidentiteter og -uttrykk.

Publisert Sist oppdatert

35 PROSENT AV innbyggerne på Sørlandet mener at «Pride-markeringer tar for mye plass». 10,5 prosent «grøsser ved tanken på homofile menn». 17,3 prosent er uenige i at homofile skal ha samme rettigheter som heterofile (Bufdir 2022).

Det vil Andreas Haugland Ausland gjøre noe med. Han har ansvaret for intet mindre enn ni Pride-markeringer på Sørlandet i sommer. Først ut er Åmli som får sin første parade noensinne i sommer. Innlandskommunen i Agder har rundt 1800 innbyggere, mens administrasjonssenteret Åmli har 700. Den første fredagen i juni skal bygdas beboere få nyte synet av en historisk inkluderende parade med både regnbueflagg, transflagg, Disability Pride-flagget og antirasismeflagget, hvis Ausland får det som han vil.

– Ordet Pride betyr jo stolt, og vi mener det er viktig å være stolt av den man er. Den følelsen ønsker vi at alle skal få kjenne på, sier han i intervjuet med Blikk i dette nummeret.

AGDER HAR lite å være stolt av når det gjelder skeives levekår. Rapporten «Skeives levekår i Agder» fra 2018, viser at hver tredje i undersøkelsen har hatt redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året. Mange sliter med fysiske og psykiske helseplager. Skeive i Agder har i større grad enn den øvrige skeive befolkningen i Norge, forsøkt å ta sitt eget liv. Hele 20 prosent. De aller fleste forsøkte før de fylte 25.

Pietistisk tolkning av Bibelen er en av årsakene til at fylket er et episenter for selvmord og psykisk uhelse blant skeive.

– Landsdelen er en del av bibelbeltet og er fortsatt preget av det, sier Ausland som blant annet har blitt kalt for «gudsfiendtlig» etter å ha uttalt seg i media.

IFØLGE DAG Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er nesten all undertrykkelse av og motstand mot kjønns- og seksualitetsminoriteter religiøst fundert.

Endsjø som er Norges mest oversatte religionsviter med vitenskapelige bøker utgitt på tretten språk, påpeker overfor Blikk at fordømmelsen og diskrimineringen av skeive som finnes i mange religiøse miljøer, er av nyere art og ikke slik religionene opprinnelig var.

– Mange tror også at kristendom og islam opprinnelig er imot homoseksualitet. Det er bare tull, slår professoren fast.

AT KRISTNE på Sørlandet kaller skeive og Pride for «gudsfiendtlige», betyr ikke at de «kjenner» gud og kristendommen bedre enn andre. Det betyr bare at de er mer urokkelige i sin tro på at de selv vet best hva gud liker og ikke liker. Noe de selvsagt ikke gjør. Alle tolker bibelen slik de vil, eller slik de har lært. Men at motstanden mot lhbt-rettigheter er størst der gudstroen er mest bokstavelig, er ingen overraskelse.

At andre som tror på den samme gud og mener at skeives plass og rettigheter skal likestilles i guds skaperverk, inkludert på Sørlandet, er selvfølgelig urovekkende for de som tror på evig fortapelse og «homoterapi», men det gir dem ingen rett, eller forrang til å styre andres liv.

DEN EVIGE diskusjonen mellom ulike religiøse trosretninger om hva «gud mener» om alt mellom himmel og jord, er utøvelse av religionsfrihet og den er grunnleggende beskyttet av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

Det er nok vanskelig for mange å godta at det en myte at religionsfriheten er i konflikt med skeives menneskerettigheter, slik Endsjø slår fast i intervjuet i Blikk. Men det er faktisk religionsfriheten som gjør at du som skeiv har rett til ikke å bli tvunget til å leve i henhold til andres religion.

Religionsfriheten beskytter de troende, men beskytter samtidig oss skeives rett til privatliv, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, trosfrihet, rett til ikke å bli diskriminert, rett til ikke å bli påtvunget andre menneskers religion og i ytterste instans – og i siste instans også retten til liv.

DET ER RETTEN til et liv uten påført skam som Andreas Haugland Ausland, Pride-sjefen for halve Sørlandet, inviterer folk i Agder til å være med på å gå i parader for i sommer. «Kjærlighet overvinner alt», er hans motto, og drivkraften hans for å gjøre Sørlandet til et bedre sted for alle.

Det burde finne gjenklang i fylket som har landets høyeste andel av aktive kristne og som vi forventer at kjenner til innholdet i Kjærlighetens høysang, kapittel 13 i Paulus' første brev til korinterne i Det nye testamente i Bibelen: «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

Det er ikke Pride som tar for mye plass på Sørlandet, men diskriminering og fordømmelse forkledd som kristen tro.

Powered by Labrador CMS