Kirke

Kirkerådet har valgt ny leder

I et særdeles jevnt valg, ble Harald Hegstad valgt inn som ny leder for Kirkerådet, foran Åpen folkekirkes kandidat, Gard Sandaker-Nielsen.

Harald Hegstad ble fredag valgt til ny leder for Kirkerådet under kirkemøtet.
Publisert

Men selv om den skeive teologen Sandaker-Nielsen ikke ble ny leder, så er han ikke bekymret for veien videre for Kirkerådet.

– Jeg er takknemlig for at så mange stemte på meg, selv om det ikke holdt helt til mål. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Harald Hegstad, og vi i Åpen folkekirke vil fortsette å arbeide for at kirken skal åpne dørene for alle.

Og som leder for Åpen folkekirke, fortsetter arbeidet som før for Sandaker-Nielsen.

– Jeg er valgt som leder av Oslo bispedømmeråd, og nå også medlem i Kirkerådet, så det er nok av muligheter til å fortsette å påvirke utviklingen av folkekirken vår.

Takker for støtte

Om han stiller til valg igjen når Kirkerådet skal velge leder igjen om to år, har han ikke tatt stilling til enda, men utelukker det ikke.

– Om jeg stiller til valg på nytt, får fremtiden vise, men det har vært stort å få oppleve all støtten og heiaropene jeg har fått de siste månedene, sier Sandaker-Nielsen til Blikk.

Kristin Gunleiksruud Raaum takket nylig for seg som leder for Kirkerådet, og har gjort en uvurderlig innsats for skeive i kirken i løpet av sine åtte år som leder. Blant annet på grunn av denne innsatsen ble hun i mars utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Det var med andre ord tilsynelatende mye på spill når en ny leder skulle velges inn.

I forkant av valget uttalte Sandaker-Nielsen til Blikk at «jeg skal selvsagt ikke bli valgt til Kirkerådsleder fordi jeg er homofil, men at det at jeg har kjent på det utenforskapet det å være skeiv innebærer, det mener jeg er en styrke for en leder.»

Vekt på samarbeid

Harald Hegstad fikk 60 stemmer, mens Sandaker-Nielsen fikk 55.

Hegstad er professor ved MF vitenskapelig høyskole, der han underviser og forsker på troslære og kirkeforståelse. Han har lang fartstid i kirken som teolog, og er blant annet tidligere leder av Oslo bispedømmeråd.

Hegstad var også nestleder i Kirkerådet fra 2016 til 2020.

Som nyvalgt leder vil han legge vekt på å finne samlende løsninger og samarbeid på tvers av meningsforskjeller.

Han peker til NTB på at Den norske kirke kan bety noe helt spesielt for folk i en tid preget av konflikter.

«Evangeliet om fred og forsoning i Jesus Kristus viktigere enn noen gang. Som folkekirke har Den norske kirke en unik mulighet for å utgjøre en forskjell i samfunnets og enkeltmenneskers liv. Den skal være en åpen kirke for alle som trenger det, i glede og i sorg»

Harald Hegstad har de siste årene stått frem som en tydelig talsperson for transpersoners rettigheter i kirken. Han også endret syn på en rekke andre konservative ståsted. 

Som han sa til Vårt Land i fjor: 

«Konservativ teologi handler for meg ikke om uforanderlig teologi, men om å ta vare på substansen i det kristne budskapet i tiden og konteksten man lever i. Troskap mot skrift og tradisjon er ikke til hinder for å si ting på nye måter og å revurdere gamle posisjoner når det er nødvendig»

Powered by Labrador CMS