Statsbudsjettet

Oppretter nytt likestillingssenter

Regjeringen foreslår en økning på 18 millioner kroner til likestillingsfeltet. Pengene går blant annet til oppretting og drift av et nytt likestillingssenter.

– Diskriminering er et alvorlig hinder for at folk kan leve de livene de ønsker, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Publisert

– Vi ønsker at alle skal kunne leve trygge og frie liv, derfor er det viktig å fremdeles styrke og løfte arbeidet for likestilling og mangfold. For selv om Norge er langt framme i arbeidet, er vi ennå ikke i mål, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Et av satsingsområdene er oppretting og drift av et nytt likestillingssenter. Det vil gi fem senter i alt og en landsdekkende struktur for likestillingsarbeid.

Regjeringen vil også fortsette arbeidet for et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, og midlene vil blant annet brukes i den kommende strategien for likestilling mellom kvinner og menn, og til tiltak i arbeidet mot seksuell trakassering.

3,5 millioner kroner av økningen skal gå til ekstra tilskudd til ulike organisasjoner som jobber med å fremme likestilling på ulike diskrimineringsgrunnlag.

Regjeringa foreslår også å øke bevillingene til sekretariatet for Diskrimineringsnemnda med 3,5 millioner kroner. Nemnda har de siste årene fått nye ansvarsområder, knyttet til blant annet saker om seksuell trakassering og gjengjelding ved varsling.

– Diskriminering er et alvorlig hinder for at folk kan leve de livene de ønsker. Å få behandlet klagen sin, er et spørsmål om rettssikkerhet for den som blir utsatt for diskriminering. Vi vil bidra til å sikre et godt diskrimineringsvern og redusere saksbehandlingstiden, sier Jaffery.

Innsatsen for et tryggere, mer inkluderende og likestilt samfunn for lhbt+-personer følges opp gjennom regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

 

Powered by Labrador CMS