Meninger

– «Bekymret lærer» bedrar leserne

Paul Omar Lervig mener mediene må ta større ansvar når menighetsledere smykker seg med andre yrker eller roller for å spre anti-pride-propaganda.

– Er det ønskelig å ha en samfunnsdebatt der folk spiller med kortene under bordet, spør Paul Omar Lervåg
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et innlegg, kan du sende det hit.

Lærer Tormod Evensen gikk ut i Drammens Tidende for å ta avstand fra Pride-feiring i skolen. Problemet er at «bekymret lærer» er et skalkeskjul for hans egentlige motiver. De kristenfundamentalistiske verdiene og hans lederrolle i menigheten Spiren.

Det er ikke uvanlig at vi ser «kritikere av Pride» stå fram med tittelen «bekymret lærer» eller «bekymret forelder». På en annen side, er det ikke foreldrerollen eller lærerrollen som gjør dem bekymret.

Lærere og foreldre flest står ikke i kø for å kritisere Pride-markeringer i skolen.

Kritikerne er representanter for en ganske høylytt minoritet som driver med demagogi, for eksempel med tilknytning til menigheter som bruker begreper som eldstebrødre, slik som vi ser i BCC, Jehovas Vitner og Mormonerne. Sagt med litt kraftigere ord: Ei sekt.

Motivene til disse lærerne, inkludert Tormod Evensen, blir underspilt i media og kommer egentlig ikke særlig godt fram i debattinnlegg. Det gjør at leserne får at falskt inntrykk av det de leser.

I debattinnlegget i Drammens Tidende, titulerer Tormod Evensen seg som lærer. Ikke som eldstebroder i Spiren menighet, noe som er en langt mer relevant tittel å få med.

Skjermdump fra innlegg i Drammens Tidende

Aktører som Tormod Evensen blir motivert ut ifra hvilket verdisyn de har. I Evensen sitt tilfelle er det Menigheten Spiren og ideologien den står for. Ikke hans bakgrunn som pedagog og lærer.

Tormod Evensen skriver i Drammens Tidene at:

«Mange elever, foreldre, lærere og annet personale i drammensskolen kjenner på diskriminering nettopp på grunn av denne pålagte pridemarkeringen. Elever på flere skoler ble holdt hjemme denne dagen, noen elever og lærere nektet oppmøte eller gjemte seg for å unnslippe markeringen. Noen har opplevd reell frykt for å miste jobben av dette.»

Det han så klart ikke nevner, er at barn som blir holdt hjemme, ikke blir holdt hjemme av hvilke som helst foreldre eller en majoritet på denne skolen.

Dette er en bitteliten gruppe av konservative kristne, og muligens konservative muslimske foreldre som holder barna sine hjemme for at de ikke skal lære noe «syndig».

Disse ansatte som frykter for jobben sin, har mest sannsynlig den samme bakgrunnen som Evensen.

Diskrimineringen de snakker om handler ikke om at de ikke får lov til å være kristne på privaten, men at de ikke får muligheten til å diskriminere skeive på basis av sin kristensekteriske bakgrunn.

Det de vil ha fritak fra er å markere at skeives seksualitet, uttrykk og eller kjønnsidentitet er like mye verdt som deres streite.

De vil beholde et hierarki der streite settes på toppen, og hvor skeive blir plassert under dem på rangstigen. Kall det et streit hegemoni om du vil.

Det verdisynet henter han ikke i pedagogikken. Det stammer fra hans tolkning av Bibelen og ideologien han forfekter i Spiren.

En annen eldstebroder i Spiren, er Conrad Myrland. Myrland leder Med Israel for Fred, og er den største Isrealvennen og folkemordsapologeten i Norge.

Han er derfor ikke en lærer som er bekymret for elevenes ve og vel. Han er en eldstebroder i Menigheten spiren som sår for flere problematiske holdninger. Han er redd for at hans livssyn skal tape terreng i samfunnet. Ikke bare overfor skeive, men også overfor kvinner.

Noe han har all rett til å frykte. Kristenfundamentalisme og sekteriske holdninger taper terreng i Norge hvert eneste år.

Samtidig, er det ønskelig å ha en samfunnsdebatt der folk spiller med kortene under bordet?

Hvem vi er, og hvorfor vi mener det vi mener er viktig og relevant for leseren.

Det gjør det mulig for leseren å vurdere tekst og utsagn i sin rette kontekst.

Uten den rette konteksten, kan ikke leseren vurdere interessene debattøren prøver å få gehør for. Det betyr at leseren mister muligheten til å drive med kildekritikk.

At Evensens skjuler det faktum at han også er leder for en frimenighet som Spiren, er manipulativt, og et eksempel på å diskutere i dårlig tro.

Å diskutere i dårlig tro, er skjule hvem man er og hvilke motiver man egentlig har.

Evensen bruker vikarierende motiver og argumenter framfor å fortelle oss hvorfor han egentlig mener de tingene han mener.

I realiteten bruker han en bokstavtro tolkning av bibelen som bakgrunn for å mene det han gjør. Det kommer ikke fram i debattinnlegget.

Det gjør at folk ikke kan diskutere åpent og komme med relevante motargumenter mot ham, nettopp fordi vi må diskutere imot vikarierende argumenter basert på vikarierende motiver.

Å skulle diskutere med Evensen og folk som ham, blir litt som å bruke midlene for å bekjempe en drage når du egentlig sloss mot et troll. Vi kunne likså godt ha kjempet imot vindmøller som Don Quijote.

Et eksempel på hvordan han bedrar leseren, er måten han generaliserer Pride på og unnlater å nevne hvorfor han er imot saken han lister opp i generaliseringen.

Han snakker om Pride som om det var eksklusivt knyttet til en organisasjon med en stor helhetlig ideologi.

Han skriver:

«På åpningsfesten til Oslopride inviteres du til «en dyp, bløt, varm og våt tilstand». Pride gir råd til arrangement av sexfester. Pride vil være et talerør for dem som selger sex. Pride løfter fram chemsex (det å kombinere sex med illegale rusmidler) og vil gi utøverne deres ønskede ruspolitikk. Pride vil synliggjøre polygami (flergifte) og BDSM og fetisjme (seksuell bruk av underkastelse og smerte). Pride arrangerer dragshow for barn.

Er det dette mangfoldet som Sola mener må bli synliggjort for barna i drammensskolen?»

Det Evensen selvfølgelig unnlater å nevne er at Pride er en festival som rommer et stort meningsmangfold med mange ulike organisasjoner som deltar.

Å feire Pride betyr ikke nødvendigvis å feire alt som gjøres under festivalen i Oslo.

Vi har forskjellige organisasjoner som feirer og kjemper for ulike fanesaker.

Det er ikke slik at hvis du feirer Pride, så må være med på BDSM eller like chemsex. Heller ikke alle skeive er fan av de formene for seksuell utfoldelse, og det er helt greit.

Det er helt vanlig i et demokratisk samfunn at ulike mennesker i ulike organisasjoner kjemper for ulike saker. På den måten reflekterer Pride storsamfunnet generelt.

Pride er dessuten en aldersgradert festival. Det betyr at Oslo Pride lager egne arrangementer som er alderstilpasset for barn, og gir dem ikke tilgang på arrangementer som åpenbart er for voksne.

Dragshow for barn, som er omtrent like farlig som å bestille en klovn til et bursdagsselskap, er et slikt tilbud.

Oslo Pride er heller ikke det samme som Pride i skolen. Hva skeive, og allierte legger i Pride er forskjellig.

Det er jo ikke slik at lærere på skoler i Drammen snakker om BDSM, chemsex og argumenterer for å endre sexkjøpsloven foran barna.

På skolen snakker lærerne om at to av samme kjønn kan forelske seg i hverandre, og at folk kan ha kjønnsidentiteter som går imot forventningene som deres biologiske uttrykk skaper.

Så på skolen, er det mangfold og kjærlighet det handler om. Ikke om denne seksualiseringen som Evensen snakker om.

Det er samtidig ikke til å legge under en stol at Oslo Pride, har arrangementer for voksne, der barn holdes utenfor.

Oslo Pride er ikke en festival kun ment for heterofile foreldre og deres barn som skal titte på fine farger og fjærboaer.

Pride er ikke fugletitting for streite. Pride er kamp for skeive.

Pride er en politisk festival der skeive kjemper for rettighetene sine. Skeive liker forskjellige ting og lever under ulike livsomstendigheter, og har behov for å kjempe for ulike ting.

Derfor er det ikke rart at noen snakker om BDSM, Chemsex, sexkjøpsloven og polyamori (ikke til å forveksle med polygami som Evensen gjorde), men også arrangementer for rullestolbrukere, nevrodivergente og arrangementer for skeive kristne og muslimer.

På mange måter er Pride blitt en inkluderende arena der mange forskjellige minoriteter kommer sammen for å utfordre premissene samfunnet er bygd på.

Det er dog verdt å nevne at Evensen ikke er imot disse kampsakene fordi disse er iboende umoralske (det er de åpenbart ikke), men fordi han er kristenkonservativ og har et renhetsideal overfor barn og voksne.

For ham og hans like er skeivhet er skittent og streithet er rent.

I tillegg kommer en religiøs overbevisning om at sex som skal være innenfor ekteskapet og i misjonærstilling.

All sex som viker fra denne standarden blir skam- og tabubelagt, selv når disse praksisen følger med entusiastisk samtykke fra to samtykkekompetente parter.

Disse seksualpraksisene involverer som sagt ikke barn. Barn er ikke samtykkekompetente. Det er voksne.

Hans ideologi kommer på en annen side ikke fram i innlegget hans. Han bruker eufemismer som «vi som ikke er for Pride», og spiller i stedet på offerrollen.

Det er lett nok å avsløre folk som Evensen med litt selvstendige undersøkelser, men problemet er at ikke alle lesere er like kritiske til det de leser.

Mange tar det de leser for god fisk, og tar seg derfor ikke bryet med å undersøke om det som blir sagt er sant, eller om vedkommende er den de utgir seg for å være.

Det bør derfor være medias oppgave å undersøke valøren i det som blir skrevet i leserinnleggene deres, og at hvem aktører egentlig er, kommer tilstrekkelig fram for leseren, også i debattspaltene bør dette være en selvfølge.

Problemet er at media ikke alltid gjør den jobben.

Mediene lar aktører med fordekt agenda komme unna med å skape et falskt inntrykk av seg selv i leserinnlegg og blir derfor medskyldige i å spre misinformasjon.

Tenk deg for eksempel hvis en avis slapp til leserinnlegg som omtalte en rapport som påstod at klimaendringer ikke kommer til å få like store konsekvenser som man trodde, uten å gjøre leseren oppmerksom på at innsenderen og rapporten var kjøpt og bestilt av oljebransjen selv?

I realiteten ville avisen som gjorde det, bidratt til å spre propaganda på vegne av oljebransjen, uansett om man ville omtalt den som grå, hvit eller sort.

Medias oppgave er å holde befolkningen opplyst. Ikke bidra til at de blir manipulert av aktører som ikke viser sitt sanne ansikt.

Det er jo klart at det ville vært slett arbeid fra den redaktøren sin side.

Det er derfor like slett av redaktøren for Drammens Tidene og andre medier som har sluppet til leserinnlegget til Evensen, uten å ikke klargjøre hvem Evensen egentlig er.

Redaktøren burde ha stilt kritiske spørsmål rundt hvilke motiver han har og hvor han hentet påstandene sine ifra.

Jeg har et inderlig ønske til redaktørstyrte medier: Vær litt mer kritisk på befolkningens vegne.

Aktører i samfunnet har både økonomiske og ideologiske interesser.

Disse må klargjøres for leseren. Ikke bare i nyhetsartikler, men også på debattflatene dere lar dem bruke.

 

Tormod Evensen har blitt forelagt innlegget før publisering. Han avsto fra tilsvar.

Powered by Labrador CMS