FRI

Sentralstyret i FRI skal møtes i kveld

Dette er første gang styret møtes etter at Hilde Arntsen trakk seg som FRI-leder på fredag.

Etter bare tre måneder trakk Hilde Arntsen seg med umiddelbar virkning som FRI-leder fredag 1. mars. Politisk nestleder Viljar Eidsvik (bildet) overtok som fungerende leder samme dag.
Publisert

Hilde Arntsen (35) ble valgt som ny FRI-leder på et ekstraordinært landsmøte på Gardermoen lørdag 2. desember. Det ekstraordinære landsmøtet kom etter at Inge Alexander Gjestvang gikk av som leder.

I en epost til Blikk fredag 1. mars informerer Hilde Arntsen om at hun går av umiddelbart. «Jeg visste det var mye støy og uenigheter i organisasjonen da jeg tok over som leder. Jeg har prøvd så godt jeg kunne, men lederoppgaven har blitt for vanskelig for meg å manøvrere i. Derfor trekker jeg meg som leder», skriver Arntsen.

Etter det Blikk kjenner til hadde ikke Arntsen møter med sentralstyret i forkant av sin avgang der hun informerte om hvilke oppgaver som var vanskelige. Hennes redegjørelse av de omfattende grunnene til at hun trekker seg, kom samtidig med kunngjøringen om at hun sluttet samme dag. Ifølge Blikks kilder skal både begrunnelsene og avgangen ha kommet overraskende på sentralstyret.

Arntsen ønsker ikke å kommentere begrunnelsene for sin avgang til Blikk på nåværende tidspunkt.

Ingen Blikk har vært i kontakt med i FRI-ledelsen ønsker å komme med uttalelser om situasjonen i organisasjonen, kommunikasjonen utad, eller vil kommentere hva problemene består i. I en tekstmelding fra fungerende leder Viljar Eidsvik opplyser han Blikk om at han er sykmeldt og at han har avgrenset kapasitet, men kan stille til intervju om noen dager.

Blikk har fått bekreftet at sentralstyret i FRI skal ha møte tirsdag 5. mars for å diskutere situasjonen i organisasjonen, og hvordan styret skal håndtere kommunikasjonen om denne videre.

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften. Nåværende styre ble valgt i 2023 og er valgt for ett år.

Styret består ifølge informasjonen på FRIs nettside av:

Fungerende leder, politisk nestleder: Viljar Eidsvik, organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes og styremedlemmer Ina Hauk, Mirnesa Balagic, Håkon Weierholt, Kari Helene Skog, Hasti Hamidiasl, Maria Steen Sydow (vara), Ida Tønnessen (vara) og leder av Skeiv Ungdom: Jane-Victorius Gipling Bonsaksen

Powered by Labrador CMS