Terror

– De som er satt til å beskytte oss, klarte det ikke

– Rapporten har vært vanskelig lesing for oss. Angrepet i fjor var et angrep på den skeive delen av befolkningen, og ikke minst et angrep på våre rettigheter. Angrepet viste også hvor skjøre de rettighetene er, sier Marita Holmeset-Varpe, politisk nestleder i FRI.

– Vi ble frarøvet muligheten til å samles etter terroren. Dette tok ikke bare fra oss våre rettigheter, men også muligheten for å leges i den medisinen som skeive fellesskap er. Det å bli fortalt at vi ikke kan finne sammen var en dramatisk beskjed som førte til mye fortvilelse, sier Marita Holmeset-Varpe, politisk nestleder i FRI.
Publisert

– Det vi sitter igjen med etter å ha lest rapporten er at de som er satt til å beskytte oss ikke klarte det. Håndteringen har rett og slett vært for dårlig. Rapporten avdekker en alvorlig systemsvikt hos sikkerhetsmyndighetene, sier FRIs politiske nestleder.

Evalueringsrapporten om terroren 25. juni i fjor ble lagt fram i dag. I rapporten kommer det fram manglende samhåndtering i forkant og etter terroren som rammet det skeive miljøet.

 Terroristen Zaniar Matapour drepte to personer, 21 personer ble skadet og 260 personer har status som fornærmede etter skuddene som rammet gjester ved London pub. Og Per på hjørnet natt til 25. juni i fjor.

Marita Holmeset-Varpe, politisk nestleder i FRI.

 Fatale følger

 FRI føler seg sviktet av PST og politi, og melder at tilliten er farlig lav.

– Håndteringen av terrortrusselen i forkant var for dårlig. Kommunikasjonen med den skeive bevegelsen, særdeles i etterkant, var for dårlig. De som skal beskytte oss har ikke klart å samhandle bra nok, og vi blir sittende igjen med en følelse av å være sviktet. Tilliten til politiet hos den skeive befolkningen er allerede lav, og etter å ha lest rapporten blir ikke tilliten noe bedre, sier Holmeset-Varpe til Blikk.

 – At sikkerhetsmyndighetene ikke har klart å ta tak i truslene som kom i forkant av Pride, fikk fatale følger for oss som skeive.

 I forkant av rapporten har media avklart manglende oppfølgning av trusler, og det har kommet mye kritikk av PST og måten de håndterte terroren og terrortruslene.

 – Dette er ting vi har hatt kjennskap til en stund nå, men å lese det svart på hvitt i rapporten er sterkt. I rapporten står det detaljert om den manglende håndteringen.

 Tre regjeringer senere

 Etter terroren i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 ble det satt ned en kommisjon for å gi svar på hva som skjedde. 22. juli-kommisjonen, Gjørv-kommisjonen. En regjeringsnedsatt uavhengig kommisjon. Holmeset-Varpe mener det er mye lærdom å hente fra 2011.

 – 22. juli-kommisjonen avdekket også store mangler på samhandlingen mellom sikkerhetsmyndighetene. Den gang gikk Erna Solberg til valg på å rydde opp i det. Nå er vi tre regjeringer senere, og de samme manglene er fortsatt til stede, også etter et terrorangrep som gikk hardt ut over oss skeive. Nå sitter Emilie Enger Mehl ved roret som justisminister, og FRI forventer at hun tar tak i den systemsvikten som er avdekket og at rett person tar ansvar.

 Trenger storsamfunnet

 FRI mener det er tydelig at PST ikke har forstått at hendelser som brenning av regnbueflagg må anses som en del av trusselbildet, og påpeker at forebygging er en sentral del av alt politiarbeid. Organisasjonen krever nå større fokus på proaktive tiltak, gjennom økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i politiet og PST.

 – Mer piggtråd, mer betong og flere fysiske barrierer er ikke det vi først og fremst ønsker oss, og det er ikke det som gir trygghet. Vi trenger at storsamfunnet slår ring rundt oss og sikrer at vi kan være synlige og trygge, sier Holmeset-Varpe. 

 

Powered by Labrador CMS