Åpne Høyre vil ha likestilling mellom juridiske og «sosiale foreldre»

Åpne Høyre har skeive familier på agendaen til Høyres landsmøte 14.-16. mai.

Publisert Sist oppdatert

Helge Ytterøy L’orange, leder av Åpne Høyre, tror ikke forslaget om likestilling mellom juridiske og såkalte «sosiale foreldre» vil innlemmes i Høyres partiprogram med det første, men mener de er på god vei.

– Flere familier bør ha rettigheter lignende tradisjonelle familier. Vi ser nå på hull og mangler i lovverket relatert til familiepolitikken, sier L’orange til Blikk.

Ser til Nederland

Høyre avholdt i går et webinar om familiepolitikk, hvor Åpne Høyre fremmet sine forslag om å utvide forståelsen av hva en familie er, og hvem som skal ha juridisk rett over barna.

Blant deltakerne på møtet var representanter fra Høyres fylkesforeninger og partiets stortingsgruppe. En representant Høyres nederlandske søsterparti Kristendemokratisk appell (CDA) var også til stede.

– Den nederlandske regjeringen snakker nå om å gi medforeldrerett til det de i Nederland kaller «sosiale foreldre». Dette går ut på å skape en form for særstilling, hvor ikke-kjødelige foreldre kan ha ansvar, for eksempel i skole- eller helsesammenheng, sier L’orange.

Helge Ytterøy L'orange.

NRK fortalte i fjor historien om tyske Luciane og Frederike, som fikk barn med en homofil venn. I Tyskland er de begge juridiske mødre. I Norge regnes ikke Frederike som juridisk mor, fordi barnas far er kjent og deltar aktivt i barnas liv. I denne saken kunne medmor få ansvar for barna, men far måtte da skjære av alle juridiske bånd, inkludert en eventuell arv.

L’orange sier at Åpne Høyre nå vil se på mulighetene for å åpne opp forståelsen av hva en familie er.

Vil ikke skape nye hull

L’orange mener første skritt er en grundig utredning, for ikke å skape nye hull i lovverket. Her trekker han fram hatkrimloven og vernet av transpersoner som eksempel.

– I forbindelse med den nye hatkrimloven og vernet av transpersoner viste det seg at det var hull i det nye lovverket som var helt utilsiktet, sier han.

– Nederlands statlige utredning om juridiske foreldre gikk over flere år. Om vi bare endrer på barneloven får det følgevirkninger for blant annet arvelovgivning. Her må vi også tenke på hva som er internasjonalt akseptert, for at det ikke skal oppstå vanskelige situasjoner, for eksempel ved sykdom på ferie i utlandet. Om landet du befinner deg i ikke forstår familiesituasjonen din, kan dette føre til vanskeligheter. Derfor er det lurt å gå grundig til verks.

Selv om diskusjonen om flere juridiske foreldre fremdeles pågår i Høyre, sier L’orange at han er positiv.

– Vi har ikke kommer så langt som jeg hadde håpet akkurat i år, men jeg ble forbløffet da jeg hørte diskusjonen på møtet. Dialogen, evnen til å lytte og til å se tematikken, viser at vi har kommet mange steg videre. Jeg opplever at vi ønsker å finne gode løsninger og få klarhet i hvor fort man skal gå fram. Høyres programkomité er også positive til å gå inn i dette, men det krever nok en modningsprosess.

Inge Alexander Gjestvang.

FRI ønsker forslaget velkommen

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, sier han er svært positiv til at Åpne Høyre skaper diskusjon rundt familiepolitikk og foreldreskap i partiet.

– Vi er takknemlige for alle som løfter våre temaer. Mange har oppfatninger om skeive temaer uten å vite hvordan de har potensiale til å bedre livskvalitet og levekår hos de av oss det gjelder. Det er derfor det er så viktig at skeive nettverk i partiene setter dette på dagsorden, får i gang samtaler, og gjør det lettere for partiene å danne seg helhetlige bilder av sakene, sier Gjestvang.

MDG vedtok på landsmøtet i mars å åpne for at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre. Det var Grønne Glitrende, MDGs LHBTQ-nettverk, som sto bak forslaget. Venstre har også tidligere åpnet for det samme.

– Det er svært positivt hvis det blir bred politisk støtte til juridisk anerkjennelse av et reelt familiemangfold. FRI ser at familier kan ta form på så ulike vis, og det å få like rettigheter til alle typer familier er viktig.

Powered by Labrador CMS