Inge Alexander Gjestvang.

Inge Alexander skal lede FRI

Inge Alexander Gjestvang ble valgt til ny FRI-leder på landsmøtet 4. oktober.

Publisert Sist oppdatert

FRI - foreningen for kjønns og seksualitetetsmangfold - har i helgen 2-4 oktober avholdt landsmøte.

Landsmøtet har valgt nytt styre og FRI har en ny leder, Inge Alexander Gjestvang (37). Landsmøtet valgte Brita Brekke og Daniel Bøhn Rayner som nestledere, ved akklamasjon.

Gjestvang kommer fra Østre Toten, og via lærerstudier og jobb i Nord-Trøndelag endte han opp på Bleiken i Gran kommune på Hadeland. Han har erfaring fra organisasjoner på alle nivåer, fra arrangering av lokale kafetreff til sentralstyret, og nå ansatt i FRIs tiltak Rosa Kompetanse.

Gjestvang er opphavsmannen bak LHBT-handlingsplanen Modige, mangfoldige Hadeland, som er et resultat av interkommunal og tverrpolitisk innsats på Hadeland. I den forbindelse har han også vært primus motor for Hadeland pride de siste 3 årene.

– Jeg er beæret over landsmøtets tillit, sier Gjestvang.

– FRIs arbeid blir stadig viktigere. Vi er særlig bekymret for utviklingen i Europa, der mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet blir utsatt for hat, vold og diskriminerende lovverk. Her i Norge har FRI vært, og skal fortsette å være, en pådriver i arbeidet mot hatkriminalitet. Hatkriminalitet sprer frykt, gjør at mange av oss ikke tør å være dem vi er.

FRI har vedtatt nytt arbeidsprogram og satt fire satsningsområder for de neste to årene: “Rettighetene til mennesker som bryter normer for 2 kjønn og seksualitet i Europa”, “Fra kjønnsnormer til kjønnsmangfold”, “ Familie og reproduksjon” og “Sammensatt diskriminering og antirasisme”.

Internt i organisasjonen ser den nyvalgte lederen behovet for å fortsette arbeidet med sammensatt diskriminering.

– Vi er en minoritetsorganisasjon og må anerkjenne at tilhørighet til flere minoritetsgrupper fører til et ekstra press på individet. Sammensatt diskriminering og antirasisme har vært et av områdene vi har jobbet med over en tid. Jeg og FRI ser at vi må fortsette å jobbe internt med dette, siden vi anerkjenner at vi har et forbedringspotensial her, sier den nyvalgte FRI-lederen.

– FRI er en organisasjon som skaper arenaer der folk møtes. Her skal det være rom for at alle folk, uansett minoritetsstatus skal føle seg trygge og velkomne.

Les mer om Inge Alexander Gjestvangs visjon og mål for FRI her:

Powered by Labrador CMS