Meninger

– Takk, men nei takk, Listhaug – vi vil helst ikke se deg i Prideparaden

– Det er pussig at Sylvi Listhaug vil delta i Prideparaden når partiet hun leder så åpenbart ikke har vært skeives allierte, skriver Omar Orhan Akhtar, lektor og leder i Salam.

Omar Orhan Akhtar.
Publisert Sist oppdatert

Frp-leder Sylvi Listhaug har i etterkant av terrorangrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022 gjort en helomvending i sitt syn på Prideparaden – nå ønsker hun å gå i den.

Vi applauderer at Listhaug modererer og endrer en del posisjoner hun har hatt i forbindelse med Pride og skeives rettigheter. La meg få understreke at jeg og resten at styret i Salam – organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn i Norge, ser det som et gode at så mange som mulig deltar i Pride-markeringer.

Listhaugs oppsiktsvekkende helomvending har dog ikke blitt problematisert i noen særlig grad, selv om det burde gjøres.

– Kjenner oss ikke igjen

I en lengre kronikk publisert hos TV2, skriver Listhaug om rollen islam og muslimske trossamfunn hadde i terrorangrepet. Salam deler Listhaugs bekymring for homofobi og transfobi i enkelte muslimske miljø, samt rekruttering til islamistiske miljø. Vi stusser dog over fokuset til Listhaug i kronikken.

Det påstås også at det er blitt tatt et oppgjør med hat og intoleranse mot minoriteter etter de grufulle terrorangrepene med høyreekstreme motiv. Her må vi stille spørsmålstegn ved på hvilken måte Listhaug mener at man har tatt et oppgjør med hat og intoleranse mot etniske og religiøse minoriteter, kanskje spesielt muslimer?

På hvilken måte mener Listhaug at man har tatt et oppgjør med hat og intoleranse mot etniske og religiøse minoriteter, kanskje spesielt muslimer?

HL-senterets undersøkelse fra 2017 på nordmenns holdninger til jøder viser at én av åtte nordmenn tror på at «jøder jobber i det skjulte for å fremme jødiske interesser», mens henholdsvis halvparten og én av tre mener at «muslimer selv har mye av skylden for økende muslimhets» og at «muslimer ønsker å ta over Europa». Antisemittiske og islamofobiske holdninger er blitt normalisert, og vi er mange som ikke kjenner oss igjen i at man har «tatt et oppgjør» med disse holdningene.

– Ingen «moderat» posisjon

I april i år publiserte videre OsloMet en rapport om muslimhets i sosiale medier, som ble forfattet på oppdrag fra Bufdir. Konklusjonen var tydelig: det vært en markant økning i hatefulle ytringer mot muslimer i sosiale medier i perioden 2012-2021. En fersk studie viser også at to av tre i Norge gir uttrykk for tro på kulturell rasisme, andelen er den høyeste blant landene som var med i studien.

PST har dessuten oppjustert terrortrusselen fra enkeltpersoner og grupper med høyreekstreme sympatier de siste årene. Mener Listhaug samlet sett at statistikken og PSTs sikkerhetsvurderinger tyder på at man har tatt et oppgjør med hat og intoleranse, særlig blant illiberale aktører på høyresiden?

Det vært en markant økning i hatefulle ytringer mot muslimer i sosiale medier.

Omar Orhan Akhtar

Både gjennom hardkjøret mot Pride i vår og etter selve terrorangrepet, viser Listhaug videre en manglende forståelse for mediers rolle i å påvirke og radikalisere mennesker til å omfavne intolerante holdninger. Det er totalt skivebom å påstå at mediene ikke har hauset opp en negativ holdning til skeive, selv når Listhaug påstår at kritikere er «moderate stemmer».

Det er ingen «moderat» posisjon å argumentere for at barn og ungdom som er trans ikke skal få anerkjent sine grunnleggende menneskerettigheter i form av nødvendig helsehjelp. Ei heller er det en «moderat» posisjon å mene at undervisning i kjønns-, seksualitets- og familiemangfold er skadelig. Det er lett for skeive å forstå at de løse beskyldningene om indoktrinering og pedo-sverting fra såkalte «moderate» stemmer i samfunnsdebatten er med på å radikalisere.

– Pussig at Listhaug vil delta

Listhaug påpeker at det er viktig at det tas et oppgjør med både høyreekstremister og islamister. Det er vi helt enig i. Nå er Fremskrittspartiet på ingen måte et høyreekstremt parti, men er det rimelig av oss å anta at partiet også ønsker å ta et oppgjør med homofobe og transfobe holdninger blant egne i tiden fremover?

Det skrives nemlig at «muslimers holdninger til homofile er godt dokumentert», men dette stemmer jo også for FrPs politikere. Per-Willy Amundsen har gitt uttrykk for at det ikke er ønskelig å markere Pride i skoler, mens Himanshu Gulati mener at undervisning om kjønnsmangfold for barn bidrar til «kjønnsforvirring». Sentrale FpU-politikere hetset homofile partikollegaer i sosiale medier. I fjor trakk FrPs lokallagsleder i Asker kommune seg, på grunn av intolerante holdninger mot skeive i partiet. Fremskrittspartiet var også det eneste partiet som stemte mot endringene som ble foreslått for flaggloven i fjor, som ville gjøre det enklere å heise blant annet regnbueflagget ved flere offentlige bygg.

Er det rimelig av oss å anta at partiet også ønsker å ta et oppgjør med homofobe og transfobe holdninger blant egne i tiden fremover?

Det er pussig at Listhaug vil delta i Pride-paraden når partiet hun leder så åpenbart ikke har vært skeives allierte, og først begynte støtte homofiles rettigheter (merk her at FrP sjeldent aktivt går inn for å støtte andre skeives rettigheter) på begynnelsen av forrige tiår – og siden har man aktivt forsøkt å spille muslimer opp mot skeive.

Vi minner samtidig om at FrP i regjering viste manglende evne til å ta initiativ for et totalforbud mot konverteringsterapi, ei heller viste vilje til å sikre at skeive asylsøkere fikk en permanent oppholdstillatelse for at de ikke skulle kunne sendes tilbake til land der de risikerte dødsstraff.

Takk, men nei takk, Listhaug – vi vil helst ikke se deg i Prideparaden.

Powered by Labrador CMS