Rosa kompetanse

KrF og Frp vil ha Rosa kompetanse ut av skolene

KrF, KrFU og Frp kaller Rosa kompetanse uvitenskapelig. FRI Oslo og Viken imøtegår påstandene.

«For meg er det veldig viktig at de som opplever kjønnsinkongruens, får hjelp og omsorg. Men jeg tror ikke svaret er å innføre flere kjønn», sier KrF-leder Olaug Bollestad.
Publisert

Drammen kommune skal bedre tilbudet til skeive. De planlegger ikke noe eget tilbud, men vil gjennomføre kompetansehevende tiltak om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte, for eksempel i skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, lavterskel mottak psykisk helse og rus og andre relevante tjenester.

Administrasjonen har laget et kunnskapsgrunnlag til politisk behandling, og i dette grunnlaget ramses det opp aktuelle tiltak for å heve kompetansen til ansatte. Flere av tiltakene er opplæringsopplegg i regi av interesse- og brukerorganisasjoner, blant annet FRI og deres Rosa kompetanse.

Omstridt undervisningsopplegg

Frp-politiker, Jon Helgheim, vil ikke at FRI skal drive opplæring av ansatte i kommunen.

«Deres undervisningsopplegg er svært omstridt, og ikke basert på vitenskapelig fakta. Vi mener derfor at dette ikke kan brukes. Det er for eksempel feil at det finnes mer enn to kjønn. Det finnes bare mann og dame, ikke noe mer», skriver Helgheim på sin Facebook-side.

«Det er tull og tøys at det er mer enn to kjønn. Slik kan man ikke lære barn og voksne», legger Helgheim til da Drammens Tidende ringer ham.

I hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering denne uken foreslo han at Drammen kommune heller skal utarbeide et «faglig forankret undervisningsopplegg», og fikk det borgerlige flertallet pluss Ap med på det. SV, Rødt og Sp stemte mot.

«Jeg synes dette er tvilsomme greier som bør erstattes med noe vitenskapelig», sier Helgheim til Drammens Tidende.

«Kjønnskategoriene er blitt veldig smale»

KrFU tok til orde for å kaste ut Rosa kompetanse fra skolene forrige uke. På Dagsnytt18 kom det fram at KrFU vil at FRI skal miste sin mulighet til å holde undervisningsopplegg om kjønnsspørsmål i skoler og barnehager. De vil heller at uavhengige fagfolk må stå for eventuelle kurs.

KrF-leder Olaug Bollestad har også kastet seg på, og fremmer denne uka et representantforslag der KrF ber regjeringen endre i læreplanen og erstatter Rosa kompetansekursene for skole- og barnehageansatte med kurs i offentlig regi.

Representantforslaget ber også regjeringen bruke samme retningslinjer for undervisning om kjønn som Storbritannia innførte før jul i fjor.

I et intervju med Klassekampen hevder Bollestad at de aller fleste er det kjønnet de er født som, og bruker seg selv som eksempel.

«Jeg var ikke så glad i perler og sånt da jeg var jente. Jeg elsket å gå rundt med motorsag. Men ingen sa til meg at jeg kanskje var gutt», sier Bollestad til Klassekampen.

Hun anerkjenner ikke ideen om flere kjønn.

«Nei, jeg tror det er to kjønn. Så mener jeg at disse to kjønnskategoriene er blitt veldig smale, så vi må utvide dem.»

Hun anerkjenner likevel at ikke alle opplever det slik som henne.

«For meg er det veldig viktig at de som opplever kjønnsinkongruens, får hjelp og omsorg. Men jeg tror ikke svaret er å innføre flere kjønn», sier Bollestad, og legger til at slike spørsmål er vanskelige.

«Da kan unger som egentlig ikke er usikre, bli usikre.»

«Kjønn er flytende»

Leder for Fri Oslo og Viken, Marianne Gulli, reagerer på påstandene om at deres opplegg ikke er vitenskapelig.

«At våre opplegg er uvitenskapelig er feil. Det er faglig forankret i dialog med relevante fagmiljøer. Det vitenskapelige er at forståelsen av kjønn er flytende, og det finnes flere aspekter av kjønn enn sæd- og eggceller. Det er dokumentert blant annet i WHOs diagnosemanual», sier Gulli til Drammens Tidende.

«Det er ikke er noen, heller ikke FRI, som påstår noe annet enn at det finnes to typer gameter – en samlebetegnelse for modne kjønnsceller – som er nødvendig for reproduksjon hos mennesker. Kjønnsidentitet er til gjengjeld helt uavhengig av et menneskes reproduktive evne eller genitalier, akkurat som seksualitet er det», sier Gulli, som mener det er viktig å anerkjenne mangfoldet av kjønnsidentiteter for å kunne gi et godt tilbud.

 

Powered by Labrador CMS