Metodistkirken i Oslo.

Metodistkirken beklager

Metodistkirken i Norge beklager fordømmende holdninger og handlinger som har påført lhbt+-personer krenkelser.

Publisert

På Metodistkirken i Norges årskonferanse 20. november i år ble det vedtatt at det skulle gis en beklagelse for fordømmende holdninger og handlinger som har påført lhbt+-personer krenkelser, skade og lidelse i stedet for verdighet.

Metodistkirken i Norge innrømmer og beklager de fordømmende holdningene og handlingene som har påført lhbt+-personer krenkelser, skade og lidelse i stedet for verdighet. Dette er i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet. Hvert menneske er skapt i Guds bilde og elsket av Gud, heter det i en uttalelse på nettsiden til Metodistkirken i Norge.

Ærlig og troverdig

Til Brobyggeren, Metodistkirkens magasin, sier hovedstyrets leder Audun Westad at det er med sorg at kirken erkjenner å ha såret andre. Kirken har ikke klart å tilby den tryggheten mennesker skal kunne forvente. Derfor er det nødvendig at Metodistkirken tar et oppgjør med det og ber om unnskyldning og tilgivelse.

– Fokuset for Hovedstyret, etter oversendelsen kom fra Årskonferansen, har vært å fange de signalene Årskonferansen sendte om at det måtte være samlende og oppriktig. Jeg mener disse signalene er fanget godt opp i unnskyldning vi nå fremsetter på vegne av hele Metodistkirken i Norge, sier Audun Westad.

Westad håper unnskyldningen vil bli sett som ærlig og troverdig.

– Dette er noe Årskonferansen har sagt tydelig at vi som kirke trenger å gjøre. Jeg håper også at den sees inn i prosessen vi som kirke er i etter konsensussamtalen i 2019 som ledet frem til at vi søker en vei fremover for full inkludering av alle, og da selvsagt sagt også våre lhbt+ venner og medlemmer. Jeg er stolt av Årskonferansen som tar et slikt oppgjør med sin egen historie og som da tør å si at vi som kirke ikke har opptrådt godt nok, og i noen tilfeller også opptrådt sårende, sier hovedstyrets leder Audun Westad.

Powered by Labrador CMS