Oslo Pride

En feiring av liv og samhold

Teaterstykket «Teesri Dhun – Den tredje tonen» forteller om transliv i Pakistan. Nå settes stykket opp på Melahuset under Oslo Pride.

«Teesri Dhun – Den tredje tonen».
Publisert

«Teesri Dhun – Den tredje tonen» er et dokumentaristisk teaterstykke fra Pakistan, regissert av Dr. Clarie Pamment sammen med forskeren og kunstviteren Iram Sana.

Nå har de tatt med teaterstykket og seks skuespillere til Oslo Pride og Melahuset hvor de skal spille «Teesri Dhun – Den tredje tonen» lørdag 25. juni.

Teaterstykket er en dramatisering av transpersoners liv og kamp for å overleve som en tredje kjønnskategori i et polarisert samfunn der mann/kvinne-dikotomien er det førende prinsippet.

– I stykket presenteres publikum for seks transpersoner som deler sine egne og sine medsøstres erfaringer gjennom en forestilling som integrerer tradisjonell pakistansk musikk, dans og fortellerkunst, sier Dr. Clarie Pamment til Blikk.

Et tredje rom

Fortellingene gir oss innblikk i opplevelser av tap, utestengelse, overlevelsesstrategier, begjær, kjærlighetsdrømmer og feiringer, og den daglige kampen for overlevelse.

– Det er også historien om å finne «et tredje rom» i et samfunn preget av sterkt konservativ religiøsitet og der cis-privilegier og heteronormativiteten dominerer, sier Pamment.

Stykket bygger på intervjuer med transpersoner, arkivmateriale knyttet til Khwaja Siras historikk og kriminalisering, og nyere tids mediedekning av kampen deres for like rettigheter.

– Skuespillerne er selv transpersoner, og forestillingene deres bidrar dermed også direkte til å gi disse en måte å uttrykke sin identitet, og til å søke aksept for sin kultur og kreve sin plass i storsamfunnet, sier Pamment og forteller at stykket er en demonstrasjon av teaterkunstens evne til å utforske og portrettere en eksistens som overskrider det opplevd normative og “normale”, slik som de tradisjonelle binære kjønnsstereotypene.

– I mange år har det blitt laget en rekke dokumentarer om Khwaja Siras, og også om hijra-miljøer i India. Problemet med disse dokumentarene er at de ser på transpersoner med vestlige cis-øyne. Som noe mystisk og underlig, og det jaktes på lidelseshistorier. Det er problematisk. Med dette stykket eier vi historiene våre selv. «Teesri Dhun – Den tredje tonen» er en feiring av liv, familie og samhold, sier Dr. Clarie Pamment.

«Teesri Dhun – Den tredje tonen», Mela, kl. 19, gratis, Mariboes gate 8, Oslo.
Info: «Teesri Dhun – Den tredje tonen»

Powered by Labrador CMS