Tredje kjønn

– Valgte å flagge mitt syn

Det hersker usikkerhet om hvordan Sp stiller seg til spørsmålet om å innføre tredje juridiske kjønn. Det har partiets stortingsrepresentant, Åslaug Sem-Jacobsen, forståelse for og derfor hun tatt til orde for at utredningen må opp i Stortinget.

Åslaug Sem-Jacobsen håper at tredje juridisk kjønn innføres, og at løsningen blir mer en retten til å reservere seg mot å defineres seg om kvinne eller mann ved å sette x i passet.
Publisert

Bufdir fikk i mars 2022 i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å gjennomføre en utredning om innføring av tredje juridisk kjønnskategori, og utredningen forventes å foreligge i løpet av våren. En rekke land både i og utenfor Europa har anerkjenner tredje juridisk kjønn deriblant Island, Danmark og Tyskland.

Her hjemme er det usikkert hvordan utredningen mottas av regjeringen, ikke minst på grunn av Sp. En nylig opinionsundersøkelse viser at det er et flertall mot innføringen av tredje juridisk kjønn. I regjeringspartiene er flertallet av Ap-medlemmer for mens flertallet av Sp-medlemmene er imot.

Tydelig lhbt+politikk

– Det er mange som er usikre på hvor Sp står i saken, men partiets lhbt+politikk er helt på linje med Aps politikk, det kommer tydelig fram i vårt prinsipp- og handlingsprogram, sier Åslaug Sem-Jacobsen, som er andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen.

Utspill fra Sp-profiler om at kjønn er biologisk definert har blitt tatt til inntekt for å støtte synet til de som ikke anerkjenner transpersoners rettigheter.

Sem-Jacobsen mener det er synd at de to debattene sauses sammen. Det gjør situasjonen unødvendig vanskelig både for transpersoner og ikke-binære. Og det gjør at Sp sin politikk og arbeid for å styrke den psykiske helsen og livskvaliteten til denne gruppen, drukner.

- Det er nok mange i Sp som mener at kjønn er biologisk og binært, men det trenger ikke stå i veien for at man støtter innføringen av tredje juridisk, sier Sem-Jacobsen.

Innestemme

Du uttalte nylig i et intervju med Vårt Land at du håper at utredningen blir lagt fram for Stortinget. Tenker du at det er en fare for at regjeringen velger å legge utredningen i en skuff?

– Jeg ba vel egentlig om at debatten skal føres med innestemme. Men det er noen som spinner politiske saker på at Sp vil stoppe regjeringens behandling av utredningen, og derfor har jeg valgt å flagge mitt syn som er at regjeringen må forelegge den for Stortinget.

– Det er ikke en del av Hurdalsplattformen, men min oppfatning er at det ikke er stor uenighet i regjeringen når det gjelder innføringen av tredje juridisk kjønn, snarere en del usikkerhet rundt hva det vil innebære. Og det bør ikke bare regjeringen, men også Stortinget få ta stilling til.

Stemningen i regjeringen

– Når det gjelder spørsmålet om innføringen av tredje juridisk kjønn er det nok stille fra regjeringen fordi alle venter på utredningen. Det er ingen som vil gå hardt ut før man har grunnlag for det.

Senterpartipolitikeren viser til at da Venstres representantforslag i Stortinget ble avvist nylig var det bare KrF som uttalte at de var imot innføringen av tredje juridisk kjønn. De øvrige partiene avviste forslag fordi de ville vente på utredningen.

– Det blir ingen avklaring før utredningen foreligger.

Todelt utredning

– Når er utredningen ferdig?

– Første del av utredningen som omhandler juridiske spørsmål relatert til lovverket og menneskerettslige vurderinger er klar. Resten av utredningen som blant annet tar for seg hva innføringen får av praktiske og økonomiske konsekvenser, skal etter planen være klar i mai.

Når utredingen foreligger skal den til behandling i de ansvarlige departementene før regjeringen skal vurdere om saken skal tas til Stortinget.

Ifølge Sem-Jacobsen er fordelen med stortingsbehandling at den fristiller partiets kandidater til å stemme ut ifra sitt personlige syn.

– Det er ansett som et såkalt verdispørsmål i Senterpartiet der det personlige synet til medlemmer respekteres, og man stilles fritt i avstemninger slik at man slipper å gå på tvers av egen integritet, religion eller andre forhold. Også en del andre partier stiller representantene sine fritt i slike spørsmål.

– Men hva som blir utfallet i regjering og eventuelt Storting er uklart, sier Sem-Jacobsen, som selv vil stemme for at tredje juridisk kjønn blir innført.

Powered by Labrador CMS