Viking mot homofobi

Publisert

I forbindelse med Stavanger på skeivå lanserer LLH Rogaland og Rogaland Idrettskrets holdningskampanjen Zero, mot homofobi i fotballen. – For Viking er det viktig å ta avstand fra all diskriminering, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn eller seksuell legning, sier Siri Dalehaug i Viking Fotball. Det er LLH Rogaland og Rogaland Idrettskrets som sammen lanserer kampanjen Zero, mot homofobi i idretten. Med på laget har de fått Viking fotballklubb og selve kampanjen sparkes i gang søndag 30. august under kampen mellom Viking og Sandefjord på Viking stadion. Under kampen vil inkluderingsutvalget ved Arve Andersen i RFK markere kampanjen, både før kampen og i pausen. I tillegg vil alle Viking-spillerne ha på seg symbolet til kampanjen, det grønne armbåndet, som viser at spillerne tar avstand fra homohets i fotballen.– Vi er veldig godt fornøyde med å ha Viking med på laget. Eliteserieklubben har vært positive til dette hele veien, sier Arve Andersen, leder i LLH Rogaland og medlem i inkluderingsutvalget i Rogaland Idrettskrets.Inkluderingsutvalget ble opprettet for å utvikle forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.– Fotball er en idrett som på mange måter har hengt etter resten av samfunnet i kampen mot steinalderholdninger, sier Andersen. Som navnet på kampanjen antyder er målet nulltoleranse, Zero, i forhold til homohets på fotballbanen og i tillegg til eliteserieklubben Viking slutter flere lokale lag opp om kampanjen.– Lokale fotballklubber som Stavanger, Sandnes Ulf, Randaberg, Vard Haugesund, Vardeneset og Brodd støtter opp om kampanjen. Det gjør også klubber som Vardeneset og Brodd. Selv om de holder til i 3. divisjon og ikke er så navngjetne som Viking, har begge klubbene store ungdomsavdelinger og fyller dermed en viktig funksjon i holdningsarbeidet, sier Andersen til Blikk Nett.Søndag 30. august markerer også starten på Stavanger på skeivå. – Det har vel aldri skjedd før at en homofestival i Norge bokstavelig talt har blitt sparket i gang på en fotballarena, avslutter lederen i LLH Rogaland fornøyd.Vil fremme gode holdningerZero-kampanjen markerer en utvidelse av det holdningsskapende arbeidet Viking FK allerede er engasjert i.– For Viking som fotballklubb er det viktig å ta avstand fra all diskriminering, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn eller seksuell legning, sier Siri Dalehaug i Viking Fotball til Blikk Nett.– Viking har i mange år lagt vekt på anti-mobbing og gjennom prosjekter som Vennskap og entusiasme har vi som hensikt å fremme gode holdninger, forebygge mobbing og skape et inkluderende nærmiljø, sier Dalehaug og forteller at klubben har nærmere 8 000 skoleelever på besøk i løpet av et år. – Viking er sin rolle bevisst i forhold til å påvirke og å nå frem med positivt holdningsskapende arbeid.

Powered by Labrador CMS