Pressemelding

Uttalelse fra Salam

Solidaritetsparaden 25. juni 2022.
Publisert Sist oppdatert

Det har vært oppmerksomhet rundt Salam i det siste. Organisasjonens nye styre har den siste tiden arbeidet med å få oversikt, og før vi nedenfor informerer videre ønsker vi å påpeke at det er to separate situasjoner som har oppstått samtidig, og at disse forstås og håndteres separat. Nedenfor omtales situasjonene som Sak I og Sak II.

Sak I

Styret i Salam har gjennom de siste to ukene vært opptatt med å granske organisasjonen som følge av en varselsak fra tidligere styreleder. Vi presiserer her at selv om granskningen går mot slutten, har vi ikke ferdigstilt rapporten og konkludert på alle punkter i dette omfattende dokumentet. Når vi er ferdige med dette, vil vi komme med en uttalelse.

Sak II

Denne saken gjelder en medieartikkel som ble trukket tilbake av mediene selv 13.10.22. Salam har fått informasjon om at saken nå undersøkes av disse mediene.

Nedenfor informerer vi om: Hvem i vår organisasjon som visste hva, når eventuell informasjon ble delt med aktører i vår organisasjon, hvilke aktører informasjonen ble delt med.

Styret var den 21.10.22 i kontakt via telefon med en VG-journalist som jobbet med saken. Dette for å forhøre seg om hva innholdet i samtalene har vært mellom journalisten og assisterende generalsekretær i Salam. Vedkommende kunne fortelle at assisterende generalsekretær har hatt kontakt med VG-journalisten per telefon ved to anledninger:

Den første samtalen inntraff mandag 27.06.2022 og handlet om å nå ut til assisterende generalsekretær for å be vedkommende bekrefte historien til personen saken gjaldt, og som flere medier nå i etterkant hadde trukket. Samtalen var kort, og assisterende generalsekretær ble provosert av at det ble stilt spørsmål rundt sakens troverdighet. Assisterende generalsekretær avsluttet samtalen.

Den andre samtalen fant sted i løpet av første uken i september. Vi har ikke eksakt dato. Samtalen var igjen mellom journalisten og assisterende generalsekretær i Salam. Journalisten stilte spørsmål rundt at noe i fortellingen ikke stemmer. Journalisten var tydelig på at han ønsket å forhøre seg om situasjonen. Samtalen hadde ikke et slikt innhold som gjorde at assisterende generalsekretær kunne konkludere med at historien ikke kunne verifiseres.

Styret i Salam ønsker her å legge til at: Da styret 21.10.2022 snakket med samme journalist på telefon, gjentar journalisten at assisterende generalsekretær ikke hadde nok grunnlag til å mistro historien til personen det gjelder. Det er denne uttalelsen styret erkjenner for å vurdere at assisterende generalsekretær har opptrådt redelig og i medmenneskelighet med vedkommende. Journalisten påpeker også at han var veldig forsiktig i sine uttalelser til assisterende generalsekretær med tanke på god presseskikk.

Det sittende styret ble informert om at den aktuelle saken skulle bli trukket fra avisene dagen før dette skjedde, 12.10.22. I forkant av dette var styret ikke kjent med at saken var omdiskutert og hadde ingen grunnlag til evt. mistillit.

Vi beklager at det har tatt tid å komme med en uttalelse. Styret i Salam ser at det i denne saken er mange hensyn å ta og, er derfor svært opptatte av personvern og forstår den vanskelige situasjonen personen det gjelder er i. Vi vil benytte anledningen til å oppfordre til empati og forsiktighet dersom saken skal diskuteres videre.

Powered by Labrador CMS