25. juni

Fremprovoserte ikke terrorangrepet

«Vi har fortsatt ikke fått gode nok svar på hvorfor angrepet ikke ble avverget», sier Espen Evjenth i Støttegruppa 25. juni etter at Stortingets kontrollorgan har undersøkt den hemmelige tjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Etterretningstjenesten fremprovoserte ikke terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022. Det er konklusjonen til Stortingets kontrollorgan, som har undersøkt den hemmelige tjenesten.

«Det er ikke holdepunkter for at E-tjenestens kildeføring medførte at angrepet ble mer alvorlig eller omfangsrikt enn det ellers ville ha blitt», konkluderer EOS-utvalget i en særskilt melding.

«Undersøkelsen har ikke avdekket at det foreligger brudd på forbudet i E-tjenestens virksomhetsutøvelse mot å fremprovosere handlinger som ellers ikke ville blitt begått», skriver utvalget.

EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene i Norge for Stortinget.

Lederen for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier til Dagsnytt 18 at han er glad for svarene som EOS-utvalget kom med tirsdag, men at man fremover må bygge tillit mellom trusselutsatte grupper og sikkerhetsmyndighetene i Norge.

«25. juni-rapporten er veldig tydelig på at ressurssituasjonen i PST hva gjelder kontraterror arbeid ikke kan fortsette med de rammene som er i dag. Det må betraktelig mer ressurser til PST», sier Bjørke.

EOS-utvalget mener at agenten ikke har provosert frem angrepet 25. juni:

«Ved vurderingen av provokasjonsspørsmålet har utvalget lagt vekt på at det var kilden som tok initiativ til dialogen om støtte til det planlagte angrepet. Enkelte steder i dialogen skriver agenten i positive ordelag om terrorangrep, og understreker viktigheten av at det planlagte angrepet er vellykket. Etter utvalgets oppfatning har disse utsagnene en helt generell karakter.»

Utvalget mener også at E-tjenesten varslet PST og ga sine vurderinger rettidig etter loven.

EOS-utvalget skriver at det er utenfor deres mandag å «vurdere effektiviteten og kvaliteten i tjenestenes arbeid». Utvalget har heller ikke vurdert om det var hensiktsmessig av E-tjenesten å ikke dele opplysninger om kilde og innhentingsmetode.

Forbereder seg til rettsak

Støttegruppa 25. juni er i full gang med å forberede nettverket sitt til rettssaken, som starter i mars.

«Vi har fortsatt ikke fått gode nok svar på hvorfor angrepet ikke ble avverget. Mange av våre medlemmer lever fortsatt med tunge konsekvenser av terroren», sier Espen Evjenth, leder i Støttegruppa 25. juni til NRK.

På et seminar i desember kom bistandsadvokatene Hege Salomon, Christian Lundin og Elisabeth Clark for å fortelle hvordan en rettssak foregår, og ga svar på hva man kan forvente og ikke forvente fra prosedyren. Kommunikasjonsrådgiver Kristine Meek fra Sannum & Bergestuen ga en innføring i mediehåndtering. Kriseteamet til Oslo kommune var også på seminaret og svarte på spørsmål om psykisk helse.

– Det har gått et og et halvt år siden terroren rammet Norge og det er utrolig viktig at det kommer et rettsoppgjør som både kan gi tydelige svar og en oppreisning til de mange fornærmede i denne saken. Vi ønsker at alle som nå går en vanskelig, men viktig tid i møte er så godt rustet som mulig, sa Evjenth til Blikk i desember.

Han mener rettssaken er et viktig første skritt på veien videre.

– Det er utrolig tungt å leve med konsekvensene av terror uten å få et rettslig oppgjør. Slik situasjonen er nå, så har ikke rettssamfunnet tatt ett oppgjør med terroristen eller tankegodset som ligger bak terroren. Så selv om vi er mange som nok gruer oss til rettssaken, så blir det fint å samles og forberede seg i fellesskap. Ingen skal trenge å stå alene, sa Espen Evjenth.

 

 

Powered by Labrador CMS