25. juni

– Justisministeren må lytte til oss som er direkte berørt

– Jeg undrer meg over at myndighetene ikke lytter til kritikken som nå kommer fra et bredt felt, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Når skeive ikke får være med i evalueringen etter 25. juni-terroren, mener FRI-leder Inge Alexander Gjestvang at det påvirker skeives tillit til politiet, og til systemet som helhet.
Publisert Sist oppdatert

Forrige uke etterlyste Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, at skeive organisasjoner ble involvert i evalueringen etter terroren 25. juni.

– Det ville vært helt naturlig å be en gruppe som både nasjonalt og internasjonalt er utsatt for ekstremisters hat, å komme med sine betraktninger om vurderinger og samhandlingen som skjedde også i forkant av angrepet, sa Stensland i et intervju med Blikk.

Han etterlyste også respons fra justismyndighetene på et opprop som 17 skeive organisasjoner sendte til regjeringen i begynnelsen av mars. I oppropet kreves det at det blir satt i gang en uavhengig granskning av håndteringen av terrorangrepet 25.juni.

Organisasjonene mener at den pågående evalueringen favner for snevert, mangler legitimitet, uavhengighet og forankring i relevante kompetansemiljøer, og at evalueringen baserer seg på uklare premisser. De krever i oppropet en helt annen evalueringsprosess enn den som nå gjennomføres, og har fått støtte fra både Høyre, Frp og Venstre i dette kravet.

Den skeive minoriteten

Foreningen FRI er en av organisasjonene bak oppropet.

– Vi stiller oss undrende til hvem som sitter i utvalget som skal evaluere 25. juni. De er kvalifiserte personer, men vi føler likevel at de mangler den forståelsen som burde vært med fra start, som jo de skeive organisasjonene kan bidra med. Det er vi som sitter med kunnskap om den skeive minoriteten, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Justisminister Emilie Mehl på sin side, er fornøyd med sammensetningen og involveringen: «Det er min oppfatning at utvalget som nå evaluerer politiets og PSTs håndtering av masseskytingen i Oslo natt til 25. juni i fjor, er bredt sammensatt og ivaretar sentrale hensyn. Jeg mener at sammensetningen sammen med dialog med berørte organisasjoner og publikum, danner et godt utgangspunkt for å redegjøre for problemstillingene som ligger innenfor mandatets avgrensing».

Gjestvang er ikke fornøyd.

– Hvis vi ser tilbake på angrepet mot Al-Noor moskéen i Bærum i august 2019, var den muslimske minoriteten godt representert i evalueringen og arbeidet etterpå. Derfor skulle vi ønske at vi hadde vært med i evalueringen av 25. juni fra starten av, sier Gjestvang til Blikk.

– Jeg undrer meg over at myndighetene ikke lytter til den kritikken som nå kommer fra et bredt felt, alt fra Pride-arrangører til skeive organisasjoner og politikere. Mehl må lytte til som er direkte berørt.

FRI etterlyser en justisministeren som er mer aktiv på ballen.

– Den manglende forståelsen gjør noe med tilliten vår, ikke bare til politiet, men til systemet som helhet, sier Gjestvang.

Powered by Labrador CMS