Regnbuegata

Gir ikke opp kampen om bilfri regnbuegate

Bystyremedlem og leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, fortsetter kampen for at Rosenkrantzgate skal bli gågate, til tross for motstand fra byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea (V).

– Det at gata i Rosenkrantzgate mellom Per på hjørnet, forbi London Pub og ned til Eilefs Landhandleri er malt i regnbuefarger, har en stor og viktig symboleffekt, sier Jon Reidar Øyan, bystyremedlem og leder av Arbeiderpartiets homonettverk.
Publisert

Rosenkrantzgate ble farget i regnbuens farger i 2022 i forkant av det store regnbuetoget som gikk i sentrum lørdag 10. september. Regnbuetorget var for å minnes terrorangrepet 25. juni.

Noen har større ambisjoner enn kun regnbuefarger i Rosenkrantzgate. Bystyremedlem og leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan lanserte ideen om en gågate utenfor London Pub allerede i september samme år, og hadde stor tro på at man skulle klare å stenge gata på en eller annen måte.

– Natt til 25. juni 2022 ble to mennesker brutalt drept, flere alvorlig skadet og mange opplevde stor utrygghet og redsel i og utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub, midt i Oslo sentrum. Terrorangrepet som rammet uskyldige mennesker som koste seg i sommernatten, ble oppfattet som et angrep mot hele det skeive miljøet i Oslo, sier Øyan til Blikk.

Viktig symboleffekt

– Det at gata i Rosenkrantzgate mellom Per på hjørnet, forbi London Pub og ned til Eilefs Landhandleri er malt i regnbuefarger, har en stor og viktig symboleffekt. Men symboler forplikter også, sier Øyan og peker på at det er mange som er bekymret for at de nå blir enda mer eksponert og derav også et større mål.

Han understreker at de som jobber i området må føle trygghet når de går på jobb.

– Og vi som benytter oss av disse stedene må føle oss trygge når vi for eksempel sitter på uteserveringa på London. Slik er det dessverre ikke i dag. Jeg har selv følt på et ekstremt ubehag de gangene jeg har opplevd at biler kommer kjørende, stopper opp. Roper ukvemsord og burner med bilene sine. Jeg har snakket med flere som uttrykker bekymring for hva som kan skje dersom en sjåfør velger å kjøre inn i uteserveringa istedenfor å skremme ved siden av, sier Jon Reidar Øyan.

Vil ikke stenge gata fysisk

Men Øyan får ikke gehør hos byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea (V). På spørsmål fra Øyan om å gjøre regnbuegata bilfri, svarer Vea:

«Kjøremønsteret i området sikrer at Regnbuegata ikke brukes til gjennomkjøring, men noen kjøretøy vil ha behov for å kjøre gjennom Regnbuegata for å nå målpunkter i Kristian IVs gate. Ifølge Bymiljøetaten er gjennomsnittlig belastning i gata 1000 kjøretøy per dag. Trafikknivået vurderes derfor allerede å være lavt», skriver Vea i sitt svar til Øyan, og fortsetter:

«Jeg mener det vil være uheldig å stenge gata med bom da det vil gjøre gata mindre tilgjengelig for gående og syklende. Det er knyttet stor usikkerhet til om det i det hele tatt er teknisk mulig å kombinere senkbare pullerter med trikketrasé og hvor store kostnader det vil kunne bli med en slik løsning. Jeg vil undersøke handlingsrommet og kostnader nærmere, men på nåværende tidspunkt kan jeg ikke anbefale å stenge gata fysisk.»

Men Øyan gir seg ikke. Han har sendt byråd Vea flere oppfølgingsspørsmål, som: «Er byråden enig i at det kan fremstå som litt rart at samtidig som gata er skiltet med «stengt for gjennomkjøring», så er det et blått enveiskjørt skilt ved siden av som peker nedover gata? Og at dette kan framstå som litt mixed signals for trafikanter?»

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea har ennå ikke svart.

Taxiholdeplass til besvær

Det har også lenge vært en kamp for å få bort taxiholdeplassen utenfor London Pub, uten at det har lykkes, til tross for lovnader fra ulike byråder. Så langt tilbake som i 2012, lovet den gang byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen (V), at Oslo kommune ville ta tak i problemet taxiholdeplassen medfører for gjester på London Pub. Siden har det ikke skjedd noen ting.

– Det er et stort antall taxier fra ulike selskaper som står i Regnbuegata fra skiltet «stengt for gjennomkjøring» og bort til London pub, de bruker denne strekningen som taxiholdeplass på kveld- og natt. Det er ikke er lov ettersom det ikke er skiltet som en taxiholdeplass. Men dette håndheves ikke. Det hadde vært bra om byråden tok initiativ til samtaler med taxiselskapene og politiet for å få en slutt på denne praksisen, sier Jon Reidar Øyan.

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS