25. juni

Støttegruppa 25. juni:  – Vi synes fortsatt ikke vi har fått fullgode svar 

PST uttalte i retten torsdag at det var grunn til bekymring for den terrortiltalte allerede i 2022, men at de ikke fant at det var noen umiddelbar fare.

Identiteten til begge vitnene fra PST torsdag var holdt tilbake for alle i retten utenom dommere og aktører.
Publisert Sist oppdatert

Støttegruppa 25. juni synes det er forstemmende å høre at de som jobbet med terrortiltalte Matapour i PST var såpass bekymret for ham, men at de ikke klarte å følge opp bekymringene i tide.

PST uttalte i retten at det var grunn til bekymring for den terrortiltalte, men at de ikke fant at det var noen umiddelbar fare.

Seniorrådgiver i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) uttalte i retten i dag også i april 2022 at det var grunn til betydelig bekymring når det gjaldt terrorsiktede , men at de ikke fant noen grunn til at det var en umiddelbar fare.

Vitneforklaringene torsdag 18. april i Oslo tingrett omhandlet mye av den samme informasjonen som tidligere har fremkommet i blant annet i 25. juni-rapporten.  

Representanter for Støttegruppa  er på plass i salen da rettssaken gikk inn i sin 19. dag. 

– Vitneforklaringene i dag viser at PST satt på bekymringer og informasjon om gjerningsmannen lenge før 25. juni. Likevel klarte de ikke å avverge angrepet, sier Espen Evjenth i Støttegruppa 25. juni til Blikk etter at det andre PST-vitnet for dagen har forklart seg.

Han legger til at gruppa vil følge opp når 25. juni-rapporten skal behandles i Stortinget i mai.

– Vi synes fortsatt ikke vi har fått fullgode svar på hvorfor, sier Evjenth. 

PSTs rolle fortsetter å være tema i den omfattende rettssaken. Tidligere rapporter har hevdet at sikkerhetstjenesten ikke fremprovoserte angrepet, men også at det kunne vært avverget.

Den generelle faresituasjonen var blant annet koblet til en hendelse hvor politiet i 22. april 2022 stoppet en bil hvor Matapour og medsiktede Arfan Bhatti befant seg. Bilen ble stoppet i forbindelse med en SIAN-markering, hvor det blant annet var varslet koranbrenning, ved en moské på Stovner i Oslo. 

I bilen ble det blant annet funnet to kniver, noe som skapte bekymring i PST. En ny avklaring rundt tiltaltes trusselnivå blir bestilt fra PST sent på våren 2022, men blir ikke gjennomført før angrepet skjer - hovedsakelig på grunn av ressursmangel i PST i aktuelle tidsrom.

Vektla andre trulser

Forrige gang PST gjennomførte en slik avklaring av tiltalte var i mars 2022.

Det var på dette tidspunktet altså betydelig bekymring rundt Matapour, men i tillegg til at det ikke var tegn på at det var en hastesak, var også trusselnivået mer direkte tilknyttet SIAN på dette tidspunktet. Seniorrådgiver fra PST uttaler også at det på dette tidspunktet var andre trusler som fremstod som mer potente enn tiltalte. 

Identiteten til begge vitnene fra PST i dag var holdt tilbake for alle i retten utenom dommere og aktører, men deres rolle i PST ble offentliggjort for samtlige. 

Det første av de to vitnene er seniorrådgiver i PST. Hun forklarer at den første gangen PST registrerer Matapour i sine systemer, er i 2016. Utover at han blir knyttet til et ekstremistisk islamistisk miljø, finner de på dette tidspunktet ingen grunn til å iverksette noen tiltak i forhold til tiltalte. 

Det er først i 2019 at en skyteepisode i forbindelse med adressen til tiltaltes bror, at det blir betydelig bekymring for hans atferd. 

Det andre vitnet fra PST var kalt inn på bakgrunn av direkte kontakt med tiltalte våren 2022. To ganger har de møttes fysisk denne våren, og det ble igjen belyst, som i nevnte rapport, at de følte at han holdt tilbake informasjon, og var på nippet til å komme med informasjon hele veien.

Powered by Labrador CMS