Terror

PST og E-tjenesten frykter mer terror

Norges hemmelige tjenester, PST og E-tjenesten frykter mer terror fra ekstreme islamister og høyreekstremister.

Publisert

I dag legger Norges tre sikkerhetstjenester, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og Nasjonal sikkerhetstjeneste (NSM), fram sine vurderinger om trusselbildet mot Norge for 2024.

Faren for terror preger både PSTs «Nasjonale trusselvurdering 2024» og E-tjenestens «Fokus 2024», organisasjonenes ugraderte trussel- og risikovurderinger, ifølge Dagbladet.

E-tjenesten slår fast at trusselen fra militant islamistisk terrorisme mot Europa øker.

I «Fokus 2024» heter det: «Enkelte militante islamistiske nettverk i Europa har kobling til IS-filialer med vedvarende intensjon om å ramme europeiske mål. IS har det siste året forsøkt å gjennomføre flere angrep mot europeiske mål, både i og utenfor Europa. Angrep i Europa er imidlertid ikke høyt prioritert, hverken av IS’ eller al-Qaidas ledelse. Samtidig fortsetter spesielt IS å oppmuntre til terrorangrep i Vesten».

Høyreekstremisme

E-tjenesten konstaterer at brorparten av deltakerne i høyreekstreme nettsamfunn ikke utgjør en terrortrussel. Samtidig vises det til at en høy grad av anonymitet fører til et uklart skille mellom voldsoppfordrende utsagn og reelle angrepshensikter.

I Fokus 2024 heter det: «Terroraktører kan derfor være krevende å oppdage. Eventuelle høyreekstreme angrep i Europa vil trolig bli gjennomført av soloaktører med enkle angrepsmidler. Fravær av etablerte høyreekstreme terrororganisasjoner begrenser høyreekstremisters evne til å planlegge og koordinerte mer komplekse angrep».

Venstreekstremisme beskrives av PST som et marginalt fenomen.

 

Powered by Labrador CMS