8. mars

Oppfordrer til å gå bak Ukraina-parolen

– Nå fortjener kvinner i Ukraina vår oppmerksomhet, sier Marit Bjerke, én av initiativtakerne til det alternative 8. mars-toget «Ingen er fri før alle er fri».

Publisert

Marit Bjerke, Anna-Sabina Soggiu og Susanne Demou tok initiativ til et alternativt 8. mars-tog i Oslo. Dette skulle gå bak det offisielle toget. Nå oppfordrer de i stedet til å gå bak parolen «Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina».

– Aller helst ville vi at toget bare skulle ha den ene parolen, sier Marit Bjerke til Blikk.

Sammen med Soggiu og Demou opprettet hun det det alternative toget med parolen «Ingen er fri før alle er fri» for å markere sin misnøye med 8. mars-komiteens vedtektsendringer som fratok ikke-binære stemmerett på møter.

Marit Bjerke.

– Vi opprettet et alternativt tog fordi vi ønsket mer solidaritet i kvinnebevegelsen. Solidariteten med Ukraina er det viktigste akkurat nå. Både kvinner og alle de som har mistet venner og familie fortjener vår oppmerksomhet.

Bjerke, Soggiu og Demou skal alle gå bak Ukraina-parolen.

Det var Oslo Arbeiderparti som fremmet forslaget om å endre hovedparolen til en solidaritetsparole for Ukraina. Parolen «Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina» kom med i toget, men ikke som hovedparole. Den har blitt plassert lenger bak sammen med parolene om internasjonal fred og solidaritet. Hovedparolen er fremdeles «Abort er kvinners valg – avskaff nemdene nå!».

Bjerke synes er veldig trist at Ukraina ikke får hovedfokus i årets tog.

– Det er påfallende at Arbeidsutvalget igjen er i utakt med verden. Dette var grunnen til at vi valgte å gå bakerst i utgangspunktet. Når hele verden klarer å snu seg på femøringen, synes jeg det er det ganske skuffende at Arbeidsutvalget ikke klarer å skjønne begrunnelsen for hvorfor dette bør være hovedparolen.

Powered by Labrador CMS