8. mars

Manglende debatt på parolemøte

– Det er spekulasjoner rundt om resultatet hadde vært annerledes, sier Brita Brekke i FRI, som sier Arbeidsutvalget snudde og ga ikke-binære stemmerett. Arbeidsutvalget sier dette aldri ble uttalt under møtet.

Publisert Sist oppdatert

.

Lenge har 8. marskomiteen operert med stemmerett for «de som ikke definerer seg som menn». Da komiteen nylig endret vedtektene, ble det bråk. Nå var det kun «de som identifiserer seg som kvinner» som hadde stemmerett ved voteringer.

Da årets parolemøte ble avholdt 2. februar, hadde komiteens arbeidsutvalg en kunngjøring: Ikke-binære skulle få stemme likevel. Dette hadde de ikke varslet om i forkant av møtet.

.

Transkvinneparole forkastet

Arbeidsutvalget hadde før møtet innstilt en av FRI, FRI Oslo og Viken, Salam og PKIs paroleforslag til hovedparole: «Seksuelle og reproduktive rettigheter er menneskerettigheter!»

– Vi er jo glade for at vår parole gikk igjennom, og før møtet var jeg glad for å se at arbeidsutvalget var innstilt på denne. Vi er en ganske bred gjeng av skeive organisasjoner som går sammen om parolen, sier Brekke, politisk nestleder i FRI til Blikk.

Brita Brekke, politisk nestleder i FRI.

Organisasjonenes tre andre paroleforslag, «Oppfyll transkvinners menneskerettigheter – stopp hets mot transkvinner!», «Flere minoritetsstemmer i feminismen!» og «Ingen er fri før alle er fri – internasjonal solidaritet med alle skeive kvinner!», kom derimot ikke med.

Flere Blikk har snakket med ble overrasket over at gulvet ikke ble åpnet for debatt. De rundt 300 møtedeltakerne fikk kun stemme over arbeidsutvalgets innstilling. Parolene ble vedtatt med 142 stemmer mot 133.

.

– Trist at man ikke brukte muligheten

– Det er veldig synd at det ikke ble en debatt på møtet i går, sier Brekke.

– Det var 300 engasjerte feminister som hadde møtt opp, og det er trist at man ikke brukte den muligheten til å debattere. Tanken var vel at dette kom til å bli vanskelig, fordi møtet foregikk på zoom, men det ble jo en votering likevel.

Hun ble også overrasket over arbeidsutvalgets helomvending i spørsmålet om ikke-binæres stemmerett.

– Det er jo veldig fint, men det er nok flere ikke-binære som lot vær å møte opp fordi dette ikke ble varslet om før møtet.

– Vet du noe om omfanget av ikke-binære som ikke møtte opp?

– Det har jeg ingen forutsetning for å si noe om, men jeg har sett diskusjoner i sosiale medier hvor ikke-binære har sagt at de ikke skal møte opp, på grunn av denne nye regelen. Det er synd at man gikk glipp av de stemmene.

Brekke har selv deltatt på parolemøtene til 8. marskomiteen i flere år.

– Jeg mener å huske at det alltid har vært åpent for debatt, og at folk som ønsker å gjøre endringer i parolene kunne si sine meninger. Jeg syns det er synd at det ikke ble noen debatt, både fordi vi da ikke fikk komme med innspill, men fordi vi generelt ikke har så mange fora til å diskutere feminisme i Norge, sier hun.

– Det er mange som lar vær å møte opp, fordi det er heftige debatter og de opplever det som utrygt.

.

Arbeidsutvalget uenig

Ifølge Arbeidsutvalget 8. marskomiteen, ble det aldri uttalt på møtet at ikke-binære har stemmerett. Dette skriver AU i en mail til Blikk:

– Arbeidsutvalget har et ansvar for å håndheve komitéens vedtekter og respektere demokratiske vedtak. Det ble derimot sagt at vi - naturligvis - ikke kan være et kjønnspoliti og deltakerne ble oppfordret til å følge sin egen samvittighet.

Følgende ble sagt under møtet, ifølge AU:

«Til debatten som har rast i media: Dette er ikke et møte for vedtektsendring. Her er det parolene det skal voteres over. Det sagt; kvinnekampen og 8. marsarbeidet er et inkluderende sted, og vi har aldri hatt tradisjon for å leke kjønnspoliti i 8. marskomiteen. Vedtektsendringen er ment å si noe om kvinner og kvinnesak i fokus på den internasjonale Kvinnedagen, men vi kommer ikke til å nekte annet enn menn stemmerett. Vi har på ingen måte ønske om, eller kapasitet, til å kontrollere folks opplysninger, og vi stoler på folk. Så da får enhver som mener at de bør ha stemmerett, ha stemmerett. Her får det bli opp til folks egen overbevisning eller definisjon, slik vedtektene sier.»

.

Powered by Labrador CMS