Skeiv Ungdom-leder Odd Thomassen.

– La meg være meg

Skeiv Ungdom lanserer kampanjen #LaMegVæreMeg mot konverteringsterapi.
– Vi er stolte over at vi har fått så mange aktører med på laget og at vi kan samle oss om viktigheten av å få innført et forbud, sier Skeiv Ungdom-leder Odd Thomassen.

Publisert Sist oppdatert

#LaMegVæreMeg er en kampanje mot konverteringsterapi av lhbtq+ personer. Skeiv Ungdom mener konverteringsterapi er skadelig for de som blir utsatt for det, og krever at politikerne tar grep og innfører et forbud.

Hva er konverterings-terapi?

· Konverteringsterapi er en praksis noen aktører eller religiøse miljøer flere steder i verden inkludert i Norge bruker for å forsøke å endre den seksuelle orienteringen og kjønnsidentiteten hos LHBTIQ+personer.

· Konverteringsterapi er fortsatt lovlig i Norge, forslaget om forbud ble nedstemt av Stortinget i fjor. Flere land har allerede innført forbud mot konverteringsterapi, blant dem Tyskland, Malta, Ecuador, Brasil og Taiwan, men Norge er ikke et av dem.

· FNs uavhengige ekspert Victor Madrigal-Borloz ber alle verdens land forby konverteringsterapi, inkludert Norge.
Kilde: Wikipedia og Store Norske Leksikon

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne foreslo i fjor et forbud mot konverteringsterapi, men fikk ikke flertall på Stortinget. I stedet ble regjeringen bedt om å utrede saken. Et forbud mot konverteringsterapi skulle vært ferdig utredet i vår, men utredningen er ennå ikke klar.

Skeiv Ungdom tar opp tråden etter den store debatten om konverteringsterapi som fulgte i kjølvannet av VGTVs dokumentarserie «Homoterapi» som ble vist på tampen av fjoråret.

Serien fikk mye oppmerksomhet og ble en samfunnsdebatt med mange stemmer. I løpet av to døgn hadde over 80.000 signert et opprop for et forbud. Tematikken ble også behandlet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget hvor medlemmene pekte på at EU-parlamentet anbefaler sine medlemsland å innføre et slikt forbud, noe både Malta, Uruguay, Canada og flere amerikanske delstater allerede har gjort.

Komiteen påpekte videre at begrepene konverteringsterapi, konversjonsterapi, homoterapi og reorientering blir brukt om hverandre, og ba om en grundig utredning for å sikre et forbud som treffer riktig.

Hvem følger opp?

Den gang kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande sa til Stortinget at regjeringen tok sikte på en utredning som skulle ende med et forbud mot konverteringsterapi. Skei Grande la vekt på at forbudet må sikres gjennom et lovverk som står seg og som tydelig stopper denne typen overgrep mot menneskers rett til å elske den de vil.

Siden har det vært stille.

– Trine Skei Grande gikk av som statsråd og saken var plutselig ikke på dagsorden lenger. Skei Grande lovet oss et forbud innen 2020 var over. Arvtager Abid Raja har ikke fulgt opp saken, sier Skeiv Ungdoms leder Odd Thomassen til Blikk.

Skeiv Ungdom mener saken er for viktig til å la den dø ut. Derfor lanserer de nå kampanjen #LaMegVæreMeg.

– Denne saken kan ikke bare legges i en skuff, sier Thomassen.

Kampanjen #LaMegVæreMeg skal føres i sosiale medier og Skeiv Ungdom har laget gensere med trykket. #LaMegVæreMeg som er sendt ut til politikere, tillitsvalgte, lokallag og såkalte influencere.

– Terskelen for å delta og å ta et standpunkt er ganske lav. Til gjengjeld vil kampanjen være veldig synlig i sosiale medier takket være nærmere 30 aktører og personligheter som alle har sagt de vil delta.

Politikere og influensere

Blant deltagerne finnes samfunnsdebattanter, politikere og inluensere, som Helsesista, skuespiller Josefine Frida, journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl, politikerne Anette Trettebergstuen (Ap) og Grunde Kreken Almeland (V), samt programleder Alice Refsdal i NRK Unormal.

– Vi er stolte over at vi har fått så mange aktører med på laget og at vi kan samle oss om viktigheten av å få innført et forbud. Gjennom denne kampanjen håper vi å få ny blest rundt tema, sier Odd Thomassen.

Kampanjen skal gå til og med 8. november og Skeiv Ungdom håper den vil ta av i sosiale medier i løpet av helgen. Neste post på programmet blir da å få sentrale politikere i tale.

– Kultur og likestillingsminister Abid Raja kan forvente å få en henvendelse fra Skeiv Ungdom. Vi vil gjerne invitere Raja til kontoret til Skeiv Ungdom. Han har ikke vært på besøk hos oss ennå. Det vil gi han en glimrende anledning til å se hva midlene han deler ut brukes til, samt at han kan få informasjon om konverteringsterapi slik at han kan følge opp arbeidet Skei Grande startet, sier Thomassen.

Konverteringsterapi i Norge

Hvor stort er egentlig problemet med konverteringsterapi i Norge? Utføres det i det hele tatt? VGTV-serien «Homoterapi» kunne avsløre at det foregår i enkelte miljøer.

Humanistisk Ungdom støtter Skeiv Ungdoms kampanje #LaMegVæreMeg! Konverteringsterapi av LHBTQ+ personer er skadelig for...

Publisert av Humanistisk Ungdom Torsdag 15. oktober 2020

– Det er ikke et gigantisk problem i Norge i dag, men det er likevel et problem for de det gjelder. Selv om de fleste av oss ikke utsettes for konverteringsterapi, påvirker det i aller høyeste grad de som utsettes for det. Det i seg selv er grunn god nok til å ta tak i det. Som vi så i VGTV-serien er det mennesker som føler seg ødelagt av denne typen terapi og det er ikke alright i det hele tatt.

VGTV-serien tok for seg såkalt «homoterapi», men for Skeiv Ungdom rammer slik konverteringsterapi et større spekter.

– Kjønnsidentitet er minst like viktig i denne sammenhengen. Mange opplever å bli avvist av Rikshospitalet av den enkle grunn av at de ikke på godt nok vis klarer å være det kjønnet de opplever å være, ifølge Rikshospitalet. Når ikkebinære personer avvises av Rikshospitalet, mener Skeiv Ungdom at disse menneskene utsettes for en form for konverteringsterapi, fordi de ikke får den behandlingen de har behov for.

Ifølge Skeiv Ungdom skaper det også et klasseskille i samfunnet.

– De som er ressurssterke kan få behandling privat, mens andre som ikke har samme mulighet ikke får noe behandling.

Mer info: #LaMegVæreMeg/Skeiv Ungdom

Powered by Labrador CMS