Homoterapi

Advokatforeningen mener homoterapiforbudet diskriminerer skeive

«Konverteringsterapi som søkes av en myndig person ikke bør kriminaliseres», skriver advokatforeningen i sitt høringssvar til regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi.

Advokat Jon Wessel-Aas har signert høringssvaret til regjeringen som leder i Advokatforeningen. Foreningen mener forbudet går for langt og at det som resultat diskriminerer menneskene det er ment å ivareta. Wessel-Aas har tidligere i år vært synlig i en annen skeiv sammenheng, da som forsvarer til mannen som ble dømt for hatefulle ytringer mot en transperson i en historisk Høyesterettsdom.
Publisert Sist oppdatert

«Det er Advokatforeningens oppfatning at konverteringsterapi som søkes av en myndig person ikke bør kriminaliseres, og at en eventuell kriminalisering vil støte an mot våre menneskerettslige forpliktelser», skriver Advokatforeningen i sitt høringssvar til forslaget om forbud mot konverteringsterapi.

Dagen før høringsfristen til forslaget gikk ut kom Advokatforeningen med flere aspekt de mener er problematiske i lovforslaget om å forby konverterings terapi i Norge. I høringssvaret skriver de at de slutter seg til et forbud mot konverteringsterapi som skjer enten uten tilstrekkelig samtykke fra en myndig person, eller overfor barn, men de mener samtidig at det ikke er legitimt grunnlag for «et totalbehov for utelukker voksne mennesker fra å søke den hjelp de ønsker».

De etterspør blant annet en mer presis utforming av loven, med henvisning til hvilke typer av handlinger som rammes, hva som kvalifiserer til konverteringsterapi og hva som ligger i begrepet «seksuell orientering», heter det i høringssvaret.

Slik regjeringens forbud ser ut i dag, mener foreningen at lovforslaget diskriminerer gruppen mennesker det er ment å ivareta, ved at de ikke kan søke den hjelpen de ønsker.

«Det er i strid med selvbestemmelsesretten, hvilket er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. Forslaget vil ha som konsekvens at begrensningen av selvbestemmelsesretten, paradoksalt nok, vil ramme først og fremst de personer som forslaget er ment å beskytte», sier advokat Nicolai V. Skjerdal til Vårt Land, på vegne av Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS