Urix

Skeive lever i frykt

Talibans maktovertakelse ble møtt med frykt av den afghanske lhbt+ befolkningen. Rapporten A Mountain on My Shoulders viser at frykten ikke var grunnløs.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner utgjør Talibans fiendtlighet mot seksualitets- og kjønnsmangfold en reell og alvorlige trussel mot den afghanske skeive befolkningen.
Publisert

Organisasjonen Outright International som jobber for å styrke lhbt+befolkningens menneskerettigheter, har publiserte en rapport som dokumenterer Talibans overgrep mot skeive siden de tok over makten Afghanistan i 2021.

Ifølge organisasjonens forteller den afghanske lhbt+aktivisten og forskningskonsulenten for rapporten, Basira Paigham, at han har intervjuet folk som har blitt slått og voldtatt, forfulgt av familien, og påført varige skader bare for at de har vært seg selv.

– I dagens Afghanistan er det ingen steder skeive kan hevende seg for å få hjelp eller beskyttelse.

Offentlig pisking

Rapporten som består av intervju med 22 personer avdekker systematisk forfølgelse av skeive, spesielt homofile menn og transkvinner. Informantene forteller om fysiske og seksuelle overgrep og vilkårlig internering. Myndighetene har iverksatt flere tilfeller av offentlig pisking for påståtte likekjønnede forhold, og Høyesterett har både bekreftet og forsvart gjennomføringen av straffene.

Administrerende direktør for Outright International, Maria Sjødin, sier at i løpet av de 18 månedene Taliban har styrt landet har det vært en uutholdelig forverring av de humanitære forholdene for skeive.

«Ingen skal leve i konstant frykt, diskriminering og vold bare på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Vi oppfordrer FN og internasjonale regjeringer til å fortsette sin innsats for å holde Taliban ansvarlig mot enhver form for menneskerettighetsbrudd og sikre at tilgang til grunnleggende menneskelige behov ikke undergraves.»

Rapporten A Mountain on My Shoulders er oppfølger av Even If You Go to the Skies, We’ll Find You’: LGBT People in Afghanistan After the Taliban Takeover. Rapporten som ble publisert av Outright International og Human Rights Watch i januar 2022 dokumenterer skeives utsatthet for vold, trusler og overgrep fra både familiemedlemmer og nær omgivelse og Taliban-medlemmer.

Powered by Labrador CMS