Hiv

Vil at Oslo skal bli Fast-Track City

Oslo Senterparti vil at Oslo skal bli en del av Fast Track Cities-initiativet, som binder byen til tydelige mål for hvordan verden skal nå slutten på hiv- og aidsepidemien innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

.

2. desember, dagen etter Verdens Aidsdag, skal Oslo bystyre bestemme om Oslo skal bli Fast-Track City. Mer enn 300 byer over hele verden er allerede en del av initiativet, som tar sikte på null nye hivinfeksjoner og null aidsrelaterte dødsfall innen 2030.

– Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge er bosatt i Oslo-området, og det er også i Oslo at de fleste nye tilfellene blir diagnostisert. Oslo er derfor den av Norges byer som i størst grad er berørt av hiv, sier gruppeleder i Oslo Senterpartis bystyregruppe, Morten Edvardsen.

.

Morten Edvardsen, gruppeleder i Oslo Senterpartis bystyregruppe, vil at Oslo skal inngå i Fast-Track Cities-initiativet.

– Politisk vilje og skjerpede tiltak må på plass

Fast-Track Cities er et initiativ fra UNAIDS, FNs organisasjon for hiv og aids, den internasjonale foreningen for aidsbehandlere (IAPAC), FNs bosetningsprogram UN-Habitat og Paris by.

De byene som blir en del av Fast-Track City-nettverket må undertegne Paris-erklæringen, en politisk erklæring som binder byene til prinsipper for hvordan hiv- og aidsepidemien skal avsluttes.

– Politisk vilje og skjerpede tiltak må på plass, og ved å knytte Oslo til Fast-Track Cities-initiativet, vil vi forplikte oss til å stoppe spredning av hiv. Å ta del i dette globale samarbeidet vil både bidra til at Oslo og Norge når målene, men også være en inspirasjon for andre byer, både nasjonalt og i land som opplever Norge som naturlig å sammenlikne seg med.

Dersom Oslo blir en del av initiativet følger byen i fotsporene til europeiske hovedsteder som Paris, Madrid, London, Berlin, Athen og Amsterdam.

– Av landets 4 200 hivpasienter er nærmere halvparten bosatt i Oslo. Mer enn 50 prosent av pasientgruppen er over 50 år og andelen hivpositive som de kommende årene vil få kontakt med omsorgs- og sykehjemstjenestene i Oslo, er økende, sier Edvardsen.

.

Fast-Track Cities

  • Fast-Track Cities et nettverk av mer enn 300 byer over hele verden som jobber for å nå slutten på hiv- og aidsepidemien innen 2030
  • Initiativet, kjent som Paris-erklæringen, ble startet av FNs organisasjon for hiv og aids (UNAIDS), den internasjonale foreningen for aidsbehandlere (IAPAC), FNs bosetningsprogram (UN-Habitat) og Paris by. Det ble lansert på verdens aidsdag i 2014 og signert av 26 byer
  • Initiativet bygger på UNAIDs 90-90-90-mål. Dette innebærer at alle de land skal ha diagnostisert minst 90 prosent av alle som lever med hiv, at 90 prosent av de diagnostiserte skal være på hivbehandling og at 90 prosent av de på behandling skal ha færre enn 50 viruskopier per milliliter med blod. Målsetningene ble senere endret til 95-95-95, med et endelig mål om null nye hivinfeksjoner og null aidsrelaterte dødsfall
  • Når landene i Fast-Track Cities-nettverket undertegner erklæringen gis de også tilgang til forskjellige verktøy, som en webportal der initiativet måler fremgangen mot slutten på hiv- og aidsepidemien

.

Helsetjenestenes møte med hivpositive

Senterpartiet vil også at Helseetaten og Sykehjemsetaten i Oslo skal få økt kunnskap om hva det betyr å leve med hiv i dag, slik at de skal kunne møte hivpositive på best mulig måte.

– Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Oslo skal ha god kunnskap om hva det innebærer å leve med hiv, sier Edvardsen.

De håper på flertall i bystyret for forslaget om utvikling av prosedyrer i helse-, omsorgs- og sykehjemstjenesten, som legger grunnlag for hvordan helsepersonell møter hivpositive.

– HivNorge melder om at de gjennom tre levekårsundersøkelser i regi av FAFO er kjent med at kunnskapen blant helsepersonell om hiv er for lav. Senterpartiet mener derfor det et viktig at kunnskapen om denne gruppen økes.

Edvardsen sier de to forslagene er en oppfølging av Oslo kommunes handlingsplan «Stolt og Fri» og at partiet håper på bred oppslutning i bystyret.

.

Powered by Labrador CMS