Hiv og aids

Mer enn 300 byer over hele verden er allerede en del av UNAIDS-initiativet, som har som mål å nå slutten på hiv- og aidsepidemien innen 2030.

Oslo blir Fast-Track-by

Publisert

.

I forrige uke skrev Blikk om forslaget om å tilslutte Oslo til Fast Track Cities-initiativet. Senterpartiet fremmet forslaget for bystyret torsdag 2. desember og allerede onsdag 8. desember ble det klart at forslaget vedtas.

Mer enn 300 byer over hele verden er allerede en del av initiativet, som tar sikte på null nye hivinfeksjoner og null aidsrelaterte dødsfall innen 2030.

Initiativet til forslagene kom fra HivNorge, ifølge Morten Edvardsen, gruppeleder i Oslo Senterpartis bystyregruppe.

– Det er to veldig viktige vedtak jeg er glad fikk flertall i bystyret, sier Edvardsen.

I tillegg til forslaget om å gå inn i Fast-Track-initiativet, fremmet Sp et forslag om helse- og omsorgstjenester for personer med hiv. Dette forslaget ble også vedtatt i bystyret.

– Det betyr at Oslo skal utvikle prosedyrer for hivbehandling i helse-, omsorgs- og sykehjemstjenesten, slik at fagpersonell har faglige prosedyrer som grunnlag for hvordan de møter og behandler denne gruppen pasienter. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Oslo skal ha god kunnskap om hva det innebærer å leve med hiv.

.

Powered by Labrador CMS