FRI

Ny giv i en tung tid

Nytt liv i FRI Møre og Romsdal. – Vi ønsker et tett samarbeid med kommuner og fylkeskommunen, og vi kan bidra med kompetanseheving til offentlige etater og næringslivet, sier nyvalgt leder Aina M. H. Hauge.

Årsmøtet i FRI Møre og Romsdal måtte holdes digitalt, etter anbefaling fra politiet.
Publisert

Å blåse liv i fylkeslaget til FRI Møre og Romsdal har vært planlagt i lang tid. Tilfeldigheten gjorde at det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt bare få dager etter det som fremstår som en terroraksjon rettet mot skeive i Oslo.

Etter en periode uten aktivitet i fylkeslaget hadde medlemmene sett frem til å fysisk møtes og avholde årsmøte. Dessverre måtte møtet flyttes til digitale flater, etter å ha fått en tydelig anbefaling fra politiet i Møre og Romsdal.

Preget av terroren

Flere av årsmøtedeltakerne hadde selv vært i Oslo i helgen, og var tett på hendelsene der.

– Det er klart at vi er sterkt preget av det som skjedde i Oslo. Politidirektør Benedikte Bjørneland sa til NRK at homofile må ta til etterretning at vi er en del av målet for ekstreme islamister. Dette er egentlig ikke noe nytt for oss. Bevisstheten om at vi er terrormål for nazister og religiøse ekstremister er konstant for mange skeive. Så selv om dette nå har blitt tydeliggjort på grusomt vis, så er det egentlig ikke noe nytt. Det er verdt å merke seg at politidirektøren på samme pressekonferanse uttalte at skeive må leve som normalt, sier den nye lederen i FRI Møre og Romsdal, Aina M. H. Hauge.

Rosa kompetanse

Spesielt det å ha trygge sosiale møteplasser blir viktig fremover, og FRI Møre og Romsdal vil ha høyt fokus på å skape slike arenaer. I tillegg ønsker organisasjonen være en tydelig politisk kraft, og bidra til å sørge for at Møre og Romsdal skal være et godt sted å vokse opp, bo, gå på skole og arbeide i.

– Vi ønsker et tett samarbeid med kommuner og fylkeskommunen, og vi kan bidra med kompetanseheving til offentlige etater og næringslivet, sier Hauge.

Hun håper at terskelen for å ta kontakt vil være lav for både de som ønsker å engasjere seg i FRI sitt arbeid, delta på organisasjonens arrangement, være samarbeidspartner eller har behov for å styrke sin kompetanse.

– De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen.

FRI, gjennom Rosa kompetanse, tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet.

Ny giv

Etter at det for noen uker siden ble kjent at fylkeslaget skulle starte opp igjen har flere meldt seg inn, og den nye lederen forventer enda større medlemsvekst nå når FRI starter opp igjen med aktiviteter i fylket.

Det nye styret består av Aina M. H. Hauge, leder, Per Kåre Blomvik, nestleder, Regine Urtegård, nestleder, Vero Pedersen, styremedlem, Randi Krohn Alvestad, styremedlem, Audun Gautvik, varamedlem og Christina Beatrice Brevik, varamedlem.

Powered by Labrador CMS