Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås.

«Vi oppfører oss som om Gud var en liten pusling som vi endatil kjønner!»

Esben Esther Pirelli Benestad i Morgenandakten på NRK Radio.

Publisert

Sexolog Esben Esther Pirelli Benestad debuterte i dag som andaktsholder i Morgenandakten på NRK Radio.

Pirelli Benestad er lege, professor og omtaler seg selv som transbegavet og i Morgenandakten snakker hen om troen på at Gud ikke lar seg avgrense til menneskenes mange forestillinger.

Utdrag fra Morgenandakten:

«Tenk å være en Allmektighet, noe fullkomment og ubegripelig med all makt i Himmelen og på jorden, samtidig som det "fremste" av Skaperverket, - vi mennesker -, gjør all verdens krumspring for å trå støttende til, slik at Guddommen ikke utsettes for ubehageligheter.

Vi beskytter Gud mot avbildninger, mot ikke ortodokse beskrivelser, mot feilsitater, mot uvanlige uttrykk for skaperverkets innebygde selvfølgeligheter. Ikke minst beskytter vi Gud mot alle som måtte ha en feil oppfatning av dette Ufattelige, - alle de ”vantroende”. Vi oppfører oss som om Gud var en liten pusling som vi endatil kjønner!

For noen år siden spurte jeg en ortodoks jøde om han hadde gjort seg noen tanker om Guds kjønn. Han tenkte seg om der og da og svarte at Gud må være en androgyn størrelse. Jeg takket smilende for svaret.

Det var et svar til ettertanke, men jeg var godt forberedt. Vi, min kone Elsa og jeg, hadde på et to dagers seminar presentert pronomenet «hen» for diakoner, prester, kateter og biskop i Nidaros Bispedømme.

I en pause kom en prest til oss og sa at dette pronomenet måtte vi bare fremme fordi det løste et teologisk problem: Hen ville nemlig være rett pronomen for Gud, ettersom hen skapte både kvinner og menn i sitt bilde.

Det gikk noen år før jeg fikk en henvendelse fra Barbu menighet i Arendal om jeg hadde noe de kunne ta inn i menighetsbladet. De fikk «Stakkars Gud», og jeg fikk nydelige tilbakemeldinger.»

Hør Morgenandakten NRK Radio

Powered by Labrador CMS