Konverteringsterapi

Et historisk forbud

Regjeringen har lagt frem forbud mot konverteringsterapi. – Dette er et historisk forbud som vil gjøre livene til mange bedre, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Denne loven skal virke og beskytte, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i dag da hun sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) la fram lovforslaget mot konverteringsterapi.
Publisert

Regjeringen la fram et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi i dag. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forventer flertall i Stortinget.

– Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv – nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Regjeringen har fått over to tusen høringsinnspill i forkant av forslaget om forbud, også fra skeive organisasjoner.

– Men det skal sies, vi gjør jo dette for de skeive. Og vi har lyttet til skeive erfaringer og hvilke tiltak skeive mener må til. Det har vært helt avgjørende i dette arbeidet, sier Trettebergstuen til Blikk.

Særlig vern for barn

Regjeringen foreslår at barn gis et særskilt vern. Videre foreslår regjeringen at forbudet mot å utføre konverteringsterapi også skal gjelde der nordmenn utfører denne type handlinger i utlandet.

– Folk skal trygt kunne være seg selv, uten å bli påført skam og psykisk press på grunn av den de er eller hvem de elsker. Lovforslaget gjør det helt klart at dette er handlinger vi vil til livs, sier Trettebergstuen.

– Det at vi nå ser en ende på den lange reisen er godt, og dette lovforslaget vil endre liv, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Målet for regjeringen har hele tiden vært å få et så treffsikkert forbud som mulig. Forbudet foreslås tatt inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil tre år og seks år hvis overtredelsen er grov.

Regjeringen foreslår i tillegg at det skal være straffbart å markedsføre tilbud om å utsette andre for de nevnte metodene. Overtredelse av markedsføringsforbudet skal medføre bot eller fengsel inntil seks måneder.

Har med seg folket

For FRI er det en gledens dag at forbudet nå skal sendes til Stortinget.

– Endelig ser vi enden på et arbeid som har pågått i mange år, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang til Blikk.

FRI har under hele arbeidet med lovforbudet vært opptatt av å få kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk inn som del av loven.

– FRI mener kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk må likestilles med seksualitet i loven. Hvis vi ser til andre land, for eksempel England, er det kun fokus på seksualitet i forbudet mot konverteringsterapi. Hvis vi ser her til lands, så viser en Bufdir-undersøkelse fra i fjor at det er syv av 10 nordmenn som mener man ikke kan endre seksualitet, og heller ikke kjønnsidentitet. Det viser at regjerningen har med seg folket, og det er et godt lovforslag vi fikk presentert i dag, sier Inge Alexander Gjestvang.

 

Powered by Labrador CMS