Skeivt kulturår

– Fem millioner for å feire femti år er en billig løsning

FRI og Salam reagerer på at Skeivt kulturår kun har fått fem millioner i offentlig støtte. De frykter at små skeive aktører ikke kan delta på markeringen på grunn av manglende midler.

Ni Prider fikk avvist sine søknader om offentlige midler til Skeivt kulturår. Skeiv Ungdom fikk også avvist sin søknader om et sosialt, rusfritt tilbud for unge skeive. – Ikke alle våre samarbeidsorganisasjoner har kapasitet og midler til å delta på ting vi gjerne skulle ha sett at de ble med på, sier Inge Alexander Gjestvang, som frykter at skeive sosiale arrangementer må avlyses på grunn av økonomisk usikkerhet.
Publisert Sist oppdatert

.

Organisasjonene FRI og Salam mener de fem millionene regjeringen har utlyst i forbindelse med Skeivt kulturår viser manglende vilje til satsning fra politisk hold.

Kulturrådet mottok 256 søknader til regjeringens utlysning om midler til Skeivt kulturår. 25 prosjekter fikk innvilget støtte – 7,5 prosent av det totale antallet søknader. Til Ibsenåret i 2006 holdt regjeringen av 19 millioner kroner.

– Jeg må jo spørre: Hvem er det skeive kulturåret egentlig for? Spør assisterende generalsekretær i Salam Thee-Yezen Al-Obaide.

– Jeg håper Trettebergstuen tar tak i dette og kommer med en ekstra utlysning, slik at grasrota faktisk kan delta på feiringen.

.

– En billig løsning

De fem millionene som ble bevilget til Skeivt kulturår 2022 kom fra forrige regjering og daværende kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Ifølge Kulturrådet, ble det søkt om totalt 66,6 millioner kroner til prosjekter som skal gjennomføres i løpet av året.

– Når jeg ser dissonansen mellom størrelsen på potten og antallet søknader, bekrefter det at det er et stort behov for midler, men også at det er en manglende satsning fra politisk hold. Regjeringen burde gripe den sjansen de nå har til å løfte grasrota gjennom en tilleggsbevilgning, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

– Dette var en ekstra utlysning, som for mange er sårt trengt. Skeivt kulturår er en mulighet for å anerkjenne vår historie og våre utfordringer, men også en anerkjennelse av det arbeidet som faktisk legges ned den dag i dag. Dette er ikke bare et år om oss, det er også et år for oss.

– Fem millioner for å feire femti år er en billig løsning for et likestillingsland. Kultursektoren må tas på alvor og en feiring uten å inkludere alle de som kjempet i femti år og må kjempe i minst femti år til er ikke en særlig god feiring, sier Al-Obaide.

.

.
FRI la søknaden på hylla for å slippe til andre

Han sier FRI har blitt kontaktet av skeive samarbeidsorganisasjoner som ikke har kapasitet og midler til å delta på arrangementer. I verste fall fører dette til at sosiale tiltak i regi av skeive aktører ikke lar seg gjennomføre.

– Jeg skulle gjerne et bredere perspektiv på hva skeiv kultur er i disse tildelingene. Skeiv kultur er kunst, ja, men er det ikke også pissoarene der folk møttes før avkriminaliseringen, er det ikke også sosiale tiltak? Det er viktig at vi kan benytte muligheten til å se på samtiden under et skeivt kulturår, ikke bare fortiden.

Gjestvang mener det er sannsynlig at en såpass markant lhbt+organisasjon som FRI hadde fått innvilget sin søknad, dersom de hadde søkt. Dette valgte de imidlertid ikke å gjøre – fordi de ville at mindre skeive aktører skulle slippe til.

– FRI blir ofte spurt om å uttale oss eller delta på ting, men vi har ikke alle stemmer og perspektiver. Du kan ikke ringe meg og spørre hvordan det er å være skeiv muslim i dag. Da må du snakke med de det gjelder. Derfor er vi så opptatt av å få fram bredden i det skeive miljøet, spesielt i et år som dette.

Al-Obaide forteller at Salam søkte om Kulturrådsmidler til flere arrangementer under kulturåret, blant annet fellesprosjektet «ReclaimPride». De fikk avslag på sin søknad.

Da Salam så utlysningen begynte vi å legge store planer. Vi snakket med folk fra hele landet. Jeg så for meg at vi endelig skulle løfte skeiv, norsk minoritetskultur. Vi, de små skeive organisasjonene PKI, Oslo Queer, Skeiv Verden, Garmeres og Manifold, gikk sammen for å lage en kulturpolitisk festivals om ærer vår historie og setter lys på dagens interseksjonelle kamp. Hvor er vi, sånn femti år senere?

.

Blir bedt om å jobbe gratis av store institusjoner

Gjestvang er kjent med at flere skeive organisasjoner får spørsmål om å bidra til store institusjoners markeringer. Institusjonene ber om deres kompetanse, men tilbyr ikke nødvendigvis organisasjonene noe honorar for arbeidet. Dette krever at de som kontaktes for ekspertise har ressurser til å bidra.

– En viktig del av jobben vår er å dele av våre erfaringer og vår kunnskap, men da trenger vi finansiering. Vi kan ikke gjøre alt på dugnad, sier Gjestvang.

– Salam blir spurt om å gjøre ting gratis og midlene går ofte via proxy, det vil si at institusjoner får midler av staten, og så går til grasrota for å be om ubetalt arbeid til å gjennomføre deres prosjekter, sier Al-Obaide.

– Vi har fortsatt ikke en eneste heltidsansatt og er, på lik linje med de andre små organisasjonene, svært beroende av prosjektmidler for å overleve. De små må prioriteres.

.

.

Er vi kun en utstilling?

– «Skeivt kulturår», hva betyr egentlig det? Og hvem er det for? Hvem er objektet, arrangøren og publikum? Hvilken arv og hvilke fotspor etterlater Skeivt kulturår seg? Er vi, den skeive befolkningen, kun en utstilling i 2022? Spør Al-Obaide.

Han sier Salam savner en kritisk analyse og samtale om det skeive kulturåret. Gjestvang sier FRI deler Salams bekymring.

– Om du bare gjør noe én gang, er det en «happening». Når noe bygges for framtida, har det plutselig en større verdi og tyngde. Jeg tenker at Skeivt kulturår forhåpentligvis vil øke forståelsen for hva det vil si å være en minoritet. Det vi må sørge for, er at ikke bare blir et blaff, sier Gjestvang.

– Vi ser i levekårsundersøkelser at skeive fremdeles møter store utfordringer. Det handler spesielt om de av oss som har flere minoritetsidentiteter. De er også en del av en skeiv kultur og trenger å løftes. Det å benytte et jubileum til å endre dette, er både nødvendig og mulig å forvente.

.

Kulturdepartementet vil se på saken

Statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap) sier hun ser et bra mangfold av arrangementer på listen over mottakere av midlene.

– Alt fra Blikk, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens til Nynorsk kultursentrum og SALT skal markere året. I tillegg er det mange institusjoner, organisasjoner og virksomheter som også bidrar til markeringen, skriver Haugsbakken i en e-post til Blikk.

– Kommer Kulturdepartementet til å bevilge mer penger til Skeivt kulturår?

– Bevilgningen og ordningen til skeivt kulturår var en «arv» fra forrige regjering, og ikke noe vi har styrt, sier Haugsbakken.

– Vi skal nå se hvordan vi i løpet av dette året kan løfte jubileet ytterligere, for ingen skal tvile på at året pågår.

Powered by Labrador CMS