Konverteringsterapi

Vedtar lov mot homoterapi

– Morten Hegseths serie om konverteringsterapi åpnet folks øyne om at det foregår menneskerettighetsbrudd i Norge, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

– Det har florert med misvisende påstander om hva loven mot konverteringsterapi vil bety og ikke bety, sier Anette Trettebergstuen (Ap). 7. desember vedtas loven i Stortinget.
Publisert Sist oppdatert

– Denne loven er noe av det viktigste jeg har jobbet med i min politiske karriere, sier Anette Trettebergstuen om lovforslaget mot konverteringsterapi som vedtas i Stortinget 7. desember.

Etter mange omkamper er en historisk lovendring på trappene. Venstre, Høyre og SV er kommet til enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om lovforslaget som skal forby konverteringsterapi. Flere andre partier har også ønsket et forbud.

– Nå er vi her. Jeg synes det er emosjonelt, av mange grunner. For det første, dette kom ikke av seg selv. Det har vært mange harde runder. Jeg er veldig glad jeg kunne legge fram et grundig og gjennomarbeidet lovforslag som er et reelt forbud, sier Anette Trettebergstuen (Ap), som la fram lovforslaget i juni.

De harde rundene Trettebergstuen peker på er påstander om hva loven vil bety, for eksempel for trossamfunn.

– Det har florert med misvisende påstander om hva loven vil bety og ikke bety. Men til de som lurer, så ligger jo loven ute på Stortingets nettsider. Og de som lurer må gjerne ta kontakt med meg, sier Trettebergstuen.

I lovproposisjonen står det eksplisitt at å uttale seg om sin religiøse overbevisning og sin holdning til seksual- og samlivsmoral, rene meningsytringer og ordinær forkynnelse ikke vil rammes av forbudet. Det samme gjelder sitering av religionshellige skrifter.

Forbudet rokker ikke ved folks rett til å tro på eller mene det de vil. Og man kan fremdeles ha en samtale med en forstander, prest eller imam om usikkerhet knyttet til seksuell orientering.

Det loven vil få bukt med er aktive og invaderende handlinger. Det som blir forbudt, er å krenke noen ved å utføre systematiske og planmessige handlinger med mål om å få en person til å slutte å være eller leve som homofil eller transperson.

Loven vil stå seg

Trettebergstuen roser familie- og kulturkomiteen på Stortinget for arbeidet de har gjort med lovforslaget.

Leder av familie og kulturkomiteen Grunde Almeland (V).

– Komiteen har fått med seg en bred allianse av partier, som er bra i denne saken. Da blir det ikke en lov som kan skaltes og valtes med. Loven blir også et viktig signal ut til de som har blitt utsatt for konverteringsterapi, og et signal om at det er noe vi tverrpolitisk setter foten ned mot.

Leder av familie og kulturkomiteen Grunde Almeland (V) er særlig fornøyd med det brede politiske flertallet som stiller seg bak loven.

– Det betyr at loven vil stå seg over tid, og sikrer en reel beskyttelse, sier Almeland til Blikk

Et mindre robust flertall kunne gjort forbudet svakere i møte med eventuelle regjeringsskifter. 

– Men nå vil ikke beskyttelsen kunne forsvinne igjen om kort tid. 

Han roser også den skeive bevegelsen for forarbeidet til at loven nå kan vedtas i Stortinget 7. desember.

– Det er en gledens dag. Vi kan si at det kanskje har tatt for lang tid, men den tiden har også gjort at vi har fått en lov som står sterkere. Lovteksten gir en bred og god beskyttelse. Det er en lov som det er mulig å håndheve. 

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sitter også i komiteen som har behandlet forslaget.

– Jeg kommer selvfølgelig til å stemme for det forslaget vi har lagt fram. Jeg forventer at de fleste i mitt parti gjør det. Men Senterpartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i denne typen verdispørsmål, så hva som blir resultatet gjenstår å se, sier Sem-Jacobsen til Blikk.

Roser Morten Hegseth

Trettebergstuen vil gi honnør til journalist Morten Hegseth som i 2019 laget VGTV-serien Homoterapi. Serien fikk mye oppmerksomhet, og fikk blant annet Sex og samfunns Skamløsprisen.

– Den gang var det ingen som visste hva konverteringsterapi var. Så kom Hegseths serie og satte konverteringsterapi på dagsorden. Det var god gammeldags folkeopplysning, og det gjorde det mye lettere for oss å få det opp på agendaen. Serien åpnet folks øyne om at det begås menneskerettighetsbrudd her i Norge. Uten Morten Hegseth ville det tatt mye lenger tid. Til sammen er det mange som har jobbet for dette forbudet, og mange som skal være stolte av seg selv når loven vedtas i Stortinget 7. desember, sier Trettebergstuen.

Morten Hegseth setter pris på rosen fra Trettebergstuen.

– Det er lett å bli selvgod og høy på seg selv, men at serien vår har gjort arbeidet lettere, er noe jeg er glad for. Men folk ville aldri forstått konsekvensene av konverteringsterapi, hadde det ikke vært for Arne Christian og Brian, som i serien fortalte om og satte ord på hva konverteringsterapi faktisk er, og hva de har blitt utsatt for. De var utrolig modige, og det kostet dem mye å være med, så jeg sender takken fra Trettebergstuen videre til dem, sier Morten Hegseth til Blikk.

Powered by Labrador CMS