Konverteringsterapi

Homoterapi: – Nå blir det endelig forbud

– Det har vært en skam at denne grufulle praksisen har foregått i landet vårt. Nå er det slutt. Nå skal det forbys, sier Anette Trettebergstuen om regjeringens nye forslag til homoterapiforbud.

Anette Trettebergstuen
Publisert Sist oppdatert

Støre-regjeringens forbud mot konverteringsterapi, eller «homoterapi», er nå klart. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterte lovforslaget under en pressekonferanse torsdag ettermiddag, der hun omtalte forbudet som strengt og bredt.

– Dette er en veldig viktig dag, en dag jeg har gledet meg til. I dag så tar vi et nytt og stort viktig skritt på veien mot et friere og mer inkluderende Norge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Les lovforslaget i sin helhet nederst i saken.

Strengere strafferamme

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi skal gjelde «å anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade.»

Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bøter eller fengsel i inntil 3 år og strafferammen skal være 6 år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade. I Solberg-regjeringens forslag var strafferammen på 1 år.

– Straffen vil også ramme situasjoner der en person selv antas å ønske konverteringsterapi for å leve i tråd med sin egen religiøse overbevisning, sier Trettebergstuen.

Forbudet vil gjelde samtaleterapi, hypnose og medisinske behandlinger, men paragrafen skal også få et bredere nedslagsfelt, ifølge statsråden.

– Med metode mener vi systematisk fremgangsmåte for å oppnå et forhåndsbestemt resultat. Det avgjørende er altså et handlingen eller handlingene er preget av en planmessighet. Paragrafen er altså ment til å ramme den som holder på med aktiv innblanding i en persons legning eller kjønnsidentitet.

Ved vurderingen av om en handling er «klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade», skal utgangspunktet være hva en skeiv person i et miljø omringet av underliggende press kan ta psykisk skade av, heter det i høringsnotatet til det nye lovforslaget.

Markedsføringsforbud

Markedsføring av konverteringsterapi vil også bli forbud. Dette gjelder alle former for markedsføring, både skriftlig og muntlig. Departementet foreslår at overtredelse av markedsføringsforbudet skal medføre bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Forbudet mot utføring av konverteringsterapi og markedsføring av dette vil også gjelde norske statsborgere i utlandet, opplyser Trettebergstuen.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker, på grunn av hvem de er, og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby.

Høringsfristen er 10. oktober 2022.

Dette er regjeringens nye forbud:

  • Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om en handling er klart egnet til å påføre psykisk skade fritar ikke for straff dersom tiltalte grovt kan bebreides for sin uvitenhet.
  • Der en handling som nevnt i første ledd utføres overfor en person under 18 år, skal handlingen alltid anses å være klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om et barns riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.
  • Den som ved å utføre en handling som nevnt i første ledd har opptrådt uaktsomt med hensyn til at en person påføres betydelig psykisk skade, straffes med fengsel i inntil 6 år.
  • Den som markedsfører metoder med formål om å få noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.
Powered by Labrador CMS