Statsbudsjettet

– Regjeringens budsjettforslag øker sjansen for å få støtte

– Med økningen vi har lagt opp til i regjeringens budsjettforslag, øker sjansen for å få støtte til lhbt-prosjekter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som i dag la fram budsjettforslaget for 2023 på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
Publisert Sist oppdatert

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å øke støtten til skeive organisasjoner med 15 millioner kroner, som utgjør til sammen nærmere 38 millioner kroner. Det er nær en dobling fra 2022.

Til tross for økningen ble enkelte i det skeive miljøet bekymret. Lhbt-potten skal distribueres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og da må organisasjonene søke midler til drift og aktiviteter innen 15. desember.

I 2022 var det kun FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Salam som sto inne på øremerkede midler i tilskuddsordningen. FRIs Rosa kompetanse barnevern fikk 700 000, mens Salam fikk én million til drift og aktiviteter – en tilskuddsordning de har hatt siden 2021.

Men i år får ikke Salam driftsstøtte, og de må søke midler på lik linje med de andre skeive organisasjonene.

– Det er krise for vår organisasjon, sier assisterende generalsekretær i Salam, Thee-Yezen Al-Obaide, til Blikk tidligere i dag.

– Hvordan skal små organisasjoner som Salam kunne sikre fremdrift når vi ikke har forutsigbarhet i arbeidet vårt, spurte Thee-Yezen Al-Obaide.

Mister ikke støtte

Ifølge kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er det ingen grunn til panikk.

– Det er ikke slik at Salam mister støtten, slik Blikk skriver i dag, sier Trettebergstuen til Blikk etter Kultur- og likestillingsdepartementets pressekonferanse i dag.

– De må søke på lik linje med alle andre, men med den økningen vi har lagt opp til i regjeringens budsjettforslag, så øker sjansen for å få støtte. Det er med andre ord ingen grunn til bekymring, sier Trettebergstuen.

Ekstra løft for Skeivt arkiv

Blant tiltakene som har fått plass med øremerkede midler er Skeivt arkiv i Bergen. Skeivt arkiv fikk fra og med 2016 fast driftstøtte på 5 millioner på statsbudsjettet. Nå plusser Kultur- og likestillingsdepartementet på midlene med én million kroner.

– Det er skeivt kulturår i år, og 50 år siden avkriminaliseringen av homoseksualitet. Det å ta vare på og å formidle homohistorien er så enormt viktig, og det er det Skeivt arkiv gjør og skal gjøre.

Powered by Labrador CMS