Meninger

Tilsvar til påstand om «Farlig mangel på kompetanse om barn og unge» blant helsesykepleiere

At helsesykepleiere ønsker seg mer kompetanse på dette området, betyr ikke at de mangler kompetanse og trening på å snakke med barn og unge om mange ulike temaer som kan være vanskelig, skriver Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av Helsesykepleiere i NSF.

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av Helsesykepleiere i NSF svarer om helsesøstres kompetanse på kjønnsmangfold.
Publisert

Dette er et innlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et innlegg, kan du sende det hit.

Fire representanter for foreldrenettverk til transbarn og ungdom skriver i en artikkel i Blikk at norske helsesykepleiere har «farlig mangel på kompetanse om barn og unge».

 Bakgrunnen er en artikkel i VG som gjennomførte en spørreundersøkelse blant helsesykepleiere. Den viste at tre av fire helsesykepleiere svarer at de ikke har fått nok opplæring innen temaet kjønnsinkongruens.

Her er det behov for å komme med noen presiseringer. At helsesykepleiere ønsker seg mer kompetanse på dette området, betyr ikke at de mangler kompetanse og trening på å snakke med barn og unge om mange ulike temaer som kan være vanskelig.

Helsesykepleierne jobber i helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom som er en helsefremmende og forebyggende tjeneste for barn og ungdom og deres foreldre. Tjenesten er tverrfaglig og består av jordmor, lege, fysioterapeut og noen steder psykolog.

Helsesykepleiere møter alle barn jevnlig gjennom hele oppveksten. I møte med barn og unge er samtalen og veiledning det viktigste verktøyet, og som VG skriver mener vi det er kjempeviktig at de unge møter en trygg og faglig kompetent voksen som kan veilede på en god måte. At helsesykepleiere ønsker mer kompetanse om kjønnsinkongruens betyr at vi tar barn og unge på alvor.

I vår tjeneste er vi opptatt av å forebygge at barn skal føle at de faller utenfor. Det er naturlig at barn utforsker kjønn og identitet og helsesykepleiere er rustet til å møte spørsmål og tanker på en god måte.

Vi jobber forebyggende og helsefremmende. Utenforskap og stigmatisering skaper uhelse, og derfor jobber vi for å bidra til å gjøre normalområdet større.

Problemstillingene rundt kjønnsinkongruens er mange og kompliserte, og handler om mye mer enn den unges usikkerhet rundt egen kjønnsidentitet. Kjønnsidentitet kan skape sterke følelser hos enkelte. Noen steder opplever helsesykepleiere at foreldre, skoleledere og sågar politikere ønsker å legge føringer for hvordan de skal gjøre jobben sin.

Mange barn og ungdommer vil kunne ha nytte av å snakke med helsesykepleier om disse temaene. Noen av dem vil trenge ytterligere hjelp eller behandling. Derfor er vi glade for at det nå er på plass sentre for kjønnsinkongruens i alle helseregioner som kan tilby hjelp og kompetanse i dette arbeidet

Vi ønsker at alle barn og unge skal føle seg like verdifulle. Å kjempe mot fordommer tar tid og krever kompetanse.

Powered by Labrador CMS