Meninger

«Farlig mangel på kompetanse om barn og unge»

«Hvis det virkelig står så dårlig til hos de som møter barn og unges første forsøk på å fortelle verden hvem de er, da må vi slå alarm», skriver en rekke foreldrenettverk til transbarn og ungdom.

Publisert Sist oppdatert

VG skriver videre om kjønn, og har gjennomført en spørreundersøkelse med 300 av landets helsesykepleiere.

Spørreundersøkelsen viser med all tydelighet at kompetansen på kjønnsmangfold i førstelinjen er mangelfull.

Det vet helsesykepleierne selv, siden tre av fire spurte mener de ikke har fått nok opplæring innen temaet kjønnsinkongruens.

Det vet også de av oss som har barn som bryter normer for kjønn og seksualitet. Vi vet også at denne mangelen på kunnskap ikke bare skaper utfordringer i førstelinjen i helsetjenesten, men videre i unge transpersoners møte med helsepersonell, skole, venner, familie og samfunn.

Derfor er det urovekkende at VG velger å trykke mangelen på kunnskap som sannheter, med utdrag fra spørreundersøkelsen, med uttalelser fra helsesykepleier med selverklært lite kompetanse på kjønnsmangfold, som for eksempel: «Min lille erfaring rundt temaet er at de som har oppsøkt meg, også strever med andre ting som ADHD, autisme, omsorgssvikt med mer.»

Stigma og feilbehandling

Det er et dypt problematisk bilde som tegner seg når videre uttalelser fra helsesykepleierne viser at førstelinjen, hvis vi skal tro det vi ser, møter barn og unge som bryter kjønnsnormen med forestillinger om at det å utforske kjønn og identitet er sykt. Et tegn på forvirring, sosial smitte, psykiske lidelser og omsorgssvikt.

Hvis det virkelig står så dårlig til hos de som møter barn og unges første forsøk på å fortelle verden hvem de er, da må vi slå alarm.

Og kanskje det er det VG forsøker å gjøre med denne artikkelen. I så fall er vi med å rope.

Forestillingen om at det å være trans er en psykisk lidelse, fører til stigma og feilbehandling av transpersoner. Det å ha kjønnsinkongruens er ikke en psykiatrisk diagnose, og listes i ICD-11 under «Seksuell helse». ( Gender incongruence and transgender health in the ICD )

Den lite vitenskapelige studien (ROGD) som forsøkte å bevise at man kan bli «sosialt smittet» av trans, er grundig tilbakevist av WPATH, og brukes ikke av fagfolk. 

Forestillingen om at foreldre eller oppvekstmiljø kan gjøre barn trans ved å behandle dem dårlig, er i beste fall kunnskapsløs. I verste fall ødeleggende.

Kompetanseheving

De av oss som er foreldre til barn og unge med kjønnsinkongruens heier på kompetanseløft i førstelinjen. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for å gjennomføre kompetanseheving om kjønns-og seksualitetsmangfold i utdanningene, med formål å bidra til at studentene oppnår læringsutbytte om kjønns- og seksualitetsmangfold i lærer- og helse- og sosialfagutdanninger. 

Vi gleder oss til kompetansehevingen er gjennomført.

Mens vi venter er det dessverre dårligere statistikker for transpersoner enn majoritetsbefolkningen. 30 prosent av transfolk har prøvd å ta livet sitt. 1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep. 1 av 4 har blitt direkte truet med fysisk vold i løpet av de siste 5 årene. 

Kunnskap sprer seg raskere enn frykt

De av oss som er foreldre til barn og unge med kjønnsinkongruens, venter på at riktig alarm skal bli hørt.

Når vi leser artikler som «Helsesykepleiere får flere spørsmål om kjønn: -Vi er førstelinjen», håper vi at alarmen uler hos Bufdir, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi håper kunnskap og kompetanse pumpes ut for å slukke fordommer og misoppfatninger som brenner muligheter og livskvalitet for våre barn.

Det kan virke som alarmen som går ut fra VGs artikkel, handler mer om å helle bensin på bålet. Å spre misoppfatninger som er potensielt skadelige for barn og unge som bryter kjønnsnormen. Å bruke forestillinger basert på manglende kompetanse til å innskrenke deres muligheter til å leve frie, gode liv som seg selv, uten frykt for å bli stemplet som syke, forvirrede og lett påvirkelige når de er det.

Vi håper det ikke er tilfellet.

Barn og unge som bryter normer for kjønn og seksualitet skal kunne besøke skolens helsesykepleier like trygt som kjønnsnormative, heterofile elever.

Vi håper kunnskap sprer seg raskere enn frykt.

Powered by Labrador CMS