Urix

Vedtok dødsstraff for homofile

De folkevalgte i Uganda har vedtatt en lov som åpner for dødsstraff for homofile.

Ugandas president Yoweri Museveni.
Publisert

Ifølge loven kan seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn straffes med døden, mens «promotering» av homofili kan straffes med opptil 20 års fengsel.

En tidligere versjon av den samme loven ble vedtatt i 2014. Det resulterte i sterke internasjonale protester og kutt i bistanden til landet. Loven ble senere opphevet av landets grunnlovsdomstol.

I mars vedtok nasjonalforsamlingen med overveldende flertall på nytt en tilsvarende lov, nok en gang til sterke internasjonale protester fra blant andre FN, EU, USA og Norge.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa til Blikk i mars at hun håpet loven ikke ville bli vedtatt.

– Norge er motstander av diskriminering av homofile og enhver bruk av dødsstraff. Norge arbeider for å fremme skeives rettigheter på ulike måter i våre afrikanske samarbeidsland. Dialog med skeives representanter og organisasjoner på bakken er svært viktig for at engasjementet fra land som Norge ikke gjøre større skade enn nytte. Vi jobber også gjennom internasjonale organisasjoner for at hensynet til skeives rettigheter skal være inkludert i innsats på landnivå, for eksempel Verdensbanken og UNICEF, sa utenriksminister Huitfeld.

Mindre lovendringer

Ugandas president Yoweri Museveni gjorde enkelte mindre endringer i lovteksten og sendte den tilbake til de folkevalgte, som vedtok den reviderte versjonen tirsdag.

Blant punktene som er fjernet i den nye versjonen av loven er et pålegg om å melde fra dersom man får kjennskap til såkalt «homoseksuell aktivitet». Heretter pålegges ugandere bare å melde fra dersom mindreårige er involvert i slik aktivitet.

Powered by Labrador CMS