SSB-rapporten:

– LO må jobbe mer med inkludering av skeive

Litt over én av ti i skeive aldersgruppen 25-29 år oppgir at de er uføre. Dette er fire ganger så mye som blant heterofile på samme alder.

Publisert

.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 89 prosent av heterofile regner seg som yrkesaktive, men bare 75 prosent av ikke-heterofile.

Likestillingsansvarlig i LO, Julie Lødrup, er ikke overrasket over tallene.

– Vi har sett tilsvarende tall før og vet at dette er en del av det større bildet når det kommer til lhbt-befolkningens levekår generelt. De har dårligere helse og dårligere posisjon i arbeidslivet.

.

– Må jobbe mer med inkludering av lhbt-befolkningen

– Dette er noe vi må ta tak i for å sikre at alle arbeidsplasser er åpne og inkluderende, men så må vi også ta tak i det store bildet i arbeidslivet. Selv om Norge er mer liberalt enn det var for 20-30 år siden, ser vi at det fremdeles står dårlig til. Vi ser utslag av dette i arbeidslivet.

Lødrup sier alle parter i arbeidslivet har ansvar for å sikre bedre inkludering og likestilling av skeive arbeidstakere. Det gjelder både arbeidsgiver, organisasjonene og departementet.

– Hvordan jobber LO med inkludering av skeive i arbeidslivet?

– Vi har ikke noen egne prosjekter, men vi jobber med skeive som en del av inkluderingspolitikken vår, som å delta på Pride rundt om i landet, men denne rapporten viser at vi må jobbe mer med inkludering av lhbt-befolkningen.

– I fjor ble aktivitets- og redgjørelsesplikten i arbeidslivet forsterket. Dette var LO pådriver for. Aktivitets- og redgjørelsesplikten er en metode som skal sikre at arbeidslivet er mer inkluderende for blant andre skeive. Og det forplikter alle arbeidsgivere i offentlig sektor og enkelte store arbeidsgivere i privat sektor til å bidra i inkluderingsarbeidet.

Powered by Labrador CMS