Russland

Færre asylsøkere fra Russland

Til tross for at russiske statsborgere flykter fra hjemlandet etter invasjonen av Ukraina, har færre søkt seg til Norge enn tidligere år.

Publisert

Ifølge UDI, har 1640 russere i Russland søkt om visum i Norge hittil i år. 374 av disse i januar, 933 i februar og 333 hittil i mars.

– Tallene før pandemien var vesentlig høyre. 4 264 russere i Russland søkte visum i perioden januar til mars 2019 og 3 489 søkte visum i perioden januar til mars 2020, opplyser senior presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem til Blikk.

– Søker russiske lhbt+flyktninger fremdeles søker innenfor samme regelverk som tidligere, eller har UDI gjort endringer i sin praksis i lys av utviklingen i Russland?

– Lhbt+personer prioriteres på kvoten for overføringsflyktninger, når de fremmes av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) eller andre. UDI informerer UNHCR om denne prioriteringen, og det fremmes jevnlig slike saker, sier Schjem.

Hun forteller at UDI ikke fører statistikk over hvor mange av asylsøkerne som søker opphold på bakgrunn av seksualitet, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk.

– UDI har ikke lovhjemmel til å registrere slike personopplysninger i systemene våre slik at det kan trekkes ut statistikk eller gis en tallmessig oversikt. Personene inngår i den generelle statistikken over overføringsflyktninger.

Powered by Labrador CMS