Meninger

«Autistiske transpersoner fortjener å bli tatt på alvor»

«På grunn av det dominerende synet man har på autister, er det mange som dessverre tenker at skeive autister ikke eksisterer», skriver Silje Paulsen og Vesle Krey i Nevromangfold Norge.

Publisert

Fredag 16. juni leverte likestillingsminister Anette Trettebergstuen inn et forslag om å forby konverteringsterapi. Dette er en lov som vil føre til at det er ulovlig å tilby alle former for systematiske fremgangsmetoder som søker å få noen til å endre, undertrykke eller fornekte sin kjønnsidentitet eller seksuelle orientering. Dette kommer i perfekt tid midt i Pride-feiringen, som handler om å være stolt over den man er, inkludert sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet. 

Søndag 18. juni markerte autister over hele verden den internasjonale dagen for Autistic Pride, som handler om å være stolt over å være seg selv, og at det er å være autist. I anledning av denne markeringen mener vi at det er nødvendig å rette fokus mot en dobbeltminoritet som ofte blir glemt; skeive autister.

Vi blir glemt av mange grunner. På grunn av det dominerende synet man har på autister, er det mange som dessverre tenker at skeive autister ikke eksisterer. Mange tror ikke at vi har seksualitet overhodet, og enda mindre faller det folk inn at vi kan tenkes å være ikke-cis-kjønnede. Dette er fordi autister blir infantilisert. Redusert til en forstyrrelse og til personer som ikke kan tenke selv eller ta egne beslutninger. Foreldre, helsepersonell eller andre i livene våre vil gjerne få oss vekk fra tanken om at vi kan være skeiv grunnet disse forestillingene om autister.

Verst er det for autistiske transpersoner. En studie utført ved Cambridge viser at det er en korrelasjon mellom det å være trans, og det å være autist. Den viser blant annet at blant deltakerne i undersøkelsen de hadde, var 24% av transpersonene autister, i motsetning til kun 5% av cispersonene. Andre studier har funnet at autisme er tre til seks ganger så vanlig hos transpersoner. Studien fra Cambridge viser også at mange autistiske transpersoner opplever å ikke bli trodd, eller hvertfall bli betvilt, på kjønnsidentiteten sin som transperson, på grunn av deres autismediagnose.

Det høres om lignende opplevelser for autistiske transpersoner her i Norge. Det eneste stedet man som transperson kan få offentlig behandling i dag, er ved nasjonal behandlingstjeneste ved Rikshospitalet i Oslo. Det er en overlege ved NBTK på Rikshospitalet som uttalte at mange av de som er transpersoner er alvorlig psykisk syke, og at man måtte se nærmere på om disse egentlig var transpersoner. Deretter listet hun opp ulike psykiske lidelser, gjemt midt inne i dette, var diagnosen autisme. Autisme er verken en lidelse eller en sykdom. Det gjør en person annerledes på en herlig måte.

Rikshospitalet systematisk begrenser tilgang til kjønnsbekreftende behandling for ekstremt sårbare grupper. Både transpersoner og nevrodivergente skårer ekstremt lavt på levestandard og økonomisk situasjon. Som transperson har du større sannsynlighet for å ha utviklet psykiske lidelser, og kan bli nektet behandling på grunnlag av dette. Når du i tillegg er en autistisk transperson, er det helt uaktuelt med behandling. Dette handler ikke om å beskytte sårbare pasienter fra en fysisk og psykisk krevende behandling. Det handler om å ekskludere sårbare pasienter fra å kunne være seg selv.

Privat behandling er det eneste reelle alternativet for autistiske transpersoner. I realiteten er det likevel bare en liten andel av denne gruppen som faktisk har mulighet til denne behandlingen. Mange autister og transpersoner er enten ufør eller sliter økonomisk. Dette gjør at bare de med mest ressurser kan ha en mulighet til å leve sitt autentiske liv.

Rikshospitalet og helsevesenets rigide oppfatning av autisme gjør det ekstremt vanskelig å være skeiv autist i Norge, spesielt om du blir stemplet som “lavtfungerende” av disse. Ingen mennesker har statisk fungering, og ingen mennesker fortjener å bli brukt den merkelappen på. For å sikre et bedre samfunn for vår dobbeltminoritet må man systematisk jobbe mot disse skadelige mytene rundt autisme. Vi er ikke forstyrret. Vi er mennesker. Vi har samme rett som alle andre til å eksistere, og vi har samme rett som alle andre til å elske de vi elsker.

Powered by Labrador CMS