Skeivt kulturår

Skeiv kunst- og kulturformidling

I anledning Skeivt kulturår har Balansekunst utviklet et nettkurs i skeiv kunst- og kulturformidling.
– Kurset er tilgjengelig gratis for alle som er interesserte i å lære mer om formidling av skeive perspektiver, sier prosjektleder Eivind Breilid.

Publisert Sist oppdatert

Balansekunsts digitale kurs er laget for virksomheter som planlegger å formidle eller programmere skeiv kunst og kultur.

Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. Kunsten skal inspirere, bevege, samle og lære oss ting om oss selv, og om omverden – blant annet. Da er det viktig at kulturlivet oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, slik at alle historiene fra alle talentene kommer fram, og kan oppleve kunst og kultur med mange ulike perspektiver.

–Vi ønsker oss et samfunn der alle har de samme mulighetene, derfor må vi bryte ned barrierer som gjør det vanskeligere for enkelte å lykkes i kulturlivet. Alle i samfunnet skal kunne finne rollemodeller å speile seg i, og alle skal kunne føle seg trygge i kulturlivet, sier prosjektleder i Balansekunst, Eivind Breilid.

Normkritiske perspektiver

Ifølge Balansekunst har kulturfeltet en unik påvirkningskraft på resten av samfunnet. Representativ og mangfoldig film, musikk, bøker, visuell kunst og scenekunst skaper rollemodeller og kan være en katalysator for likestilling.

Kurset, som er utviklet med støtte fra Kulturrådet, tar utgangspunkt i normkritiske perspektiver, og forteller om måten ståsteder, bias og privilegier former måten vi opplever verden og møter likestillingskamper på. Kurset gir også råd for hvordan en kan jobbe med å formidle skeiv kunst og kultur på en måte som ikke overdøver, men heller ivaretar og går i dialog med, skeive miljøers eget språk og egne praksiser.

– Kurset er tilgjengelig gratis for alle som er interesserte i å lære mer om formidling av skeive perspektiver. Målgruppen er likevel kunst- og kulturvirksomheter som ønsker å engasjere seg i Skeivt kulturår, markere Pride eller på andre måter ønsker å programmere eller kuratere skeivt.

Oppgjør med hetero- og kjønnsnormer

Det har vært rettet kritikk mot kunstfeltet nå i Skeivt kulturår, blant annet av Joakim Eide, kunstner og styremedlem i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI).

– Det er veldig gledelig å se at så mange ulike institusjoner og kunstnere ønsker å være med på markeringen av Skeivt kulturår. Selv om mange har lite erfaring med formidling av skeiv kunst og kultur, er det mange som legger ned en innsats for å gjennomføre på en god måte. Vi samarbeider med flere av våre medlemsorganisasjoner som ønsker innspill fra oss i forbindelse med Skeivt kulturår-relaterte aktiviteter. En utfordring kunst- og kulturinstitusjoner vil kunne støte på, er å gjøre varige og gjennomgripende endringer i måten de organiserer sine virksomheter på. Det vil for eksempel ofte oppleves som lettere å invitere skeive kunstnere til å vise fram kunsten sin enn å bygge om toaletter så ansatte, besøkende og kunstnere av alle kjønn får et tilfredsstillende sted å gå på do. Representasjon er ingen garanti for inkludering, og det vil nok fremdeles være behov for å ta et oppgjør med blant annet hetero- og kjønnsnormer både under og etter Skeivt kulturår, sier Breilid til Blikk.

Eivind Breilid, prosjektleder i Balansekunst.

Balansekunst ønsker at en så stor del av staben som mulig i virksomheter som markerer Skeivt kulturår blir engasjert i markeringen.

– Her er det mange som er flinke, mens andre steder vil det være ansatte med et særlig engasjement for saken som gjør mesteparten av arbeidet. Vi tror at det finnes et stort behov for kunnskap om skeive perspektiver på feltet. For mange vil det være viktig å drive kompetanseheving i staben en allerede har. Kurset vårt vil være et godt verktøy i dette. Om man ikke har tilstrekkelig kunnskap bør man forsøke å ansette og engasjere flere med denne kompetansen. Med mer kunnskap om skeive perspektiver tror vi at flere vil få eierskap og lyst til å delta aktivt i markeringen av Skeivt kulturår, sier Eivind Breilid i Balansekunst.

Info om kurset: Balansekunst - Skeiv kunst- og kulturformidling

Powered by Labrador CMS