Oslo

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, håper Regnbuebesøk-tilbudet vil nå ut til mange og bidra til at flere i hovedstaden føler seg mindre ensomme og isolerte.

Nytt besøksvenntilbud for lhbt+personer og hivpositive

Regnbuebesøk skal motarbeide isolasjon og ensomhet hos lhbt+personer og personer som lever med hiv. – Det er ekstra viktig i møte med nye koronatiltak, sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

.

I en usikker tid med nye innstramminger og koronatiltak får Oslos befolkning et nytt tilbud. Regnbuebesøk er et tilbud som skal motvirke ensomhet og isolasjon blant lhbt+personer og personer som lever med hiv.

Tilbudet kobler frivillige besøksvenner med hiv-positive og lhbt+personer som ønsker besøk.

– I møte med en ekstra utfordrende situasjon er vi nå veldig stolte av å kunne presentere besøksvenntilbudet Regnbuevenn, hvor frivillige besøksvenner gir av sin tid og for å bedre andres liv, sier prosjektleder for Regnbuebesøk Sandra Kosberg.

.

.

Håper tilbudet vil nå ut til mange

Tilbudet er et samarbeid mellom Den Norske Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, Skeiv Verden og FRI i Oslo og Viken.

Personer som ønsker seg en besøksvenn for regelmessige besøk blir koblet sammen med frivillige besøksvenner. Besøksvennene er ikke terapeuter eller helsepersonell, men mennesker som ønsker å gi av sin tid. Disse besøkene kan foregå både hjemme og utenfor hjemmet og varer som regel i én til to timer.

Tilbudet ble lansert 7. desember på Melahuset i Oslo av prosjektleder Sandra Kosberg og Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

– Å få mulighet til å være del av et fellesskap er viktig for et godt liv - uavhengig av alder og hvem vi er. Regnbuebesøk legger til rette for at folk kan møtes ha gode samtaler, bli kjent og bygge relasjoner innenfor trygge rammer – og nettopp det motvirker ensomheten, uttaler Hansen.

– Og ensomhet, det er noe vi alle kan kjenne på til tider, kanskje spesielt nå i disse dager, sier Hansen.

.

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, håper Regnbuebesøk-tilbudet vil nå ut til mange og bidra til at flere i hovedstaden føler seg mindre ensomme og isolerte. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI Oslo Viken.

.

Store utfordringer blant skeive

I 2021 viste levekårsundersøkelser at lhbt+personer skårer lavere på tilfredshet med livet enn resten av befolkningen. Også utenom koronapandemien. Det er bifile og transpersoner som kom dårligst ut.

Skeive skårer høyere på ensomhet enn befolkningen som helhet, og personer med hiv opplever fremdeles stigmatisering.

– Vi vet at pandemien forsterker folks opplevelse av ensomhet og isolasjon, og derfor må vi nå gjøre en ekstra innsats for å motvirke dette. For vi trenger alle å oppleve fellesskap, gjensidig støtte og ha mulighet til å snakke med noen om felles erfaringer i våre liv. Alle fortjener å bli sett for den de er, og alle fortjener å ha noen de kan snakke fortrolig med, sier Kosberg.

– Det å oppleve stigmatisering og å være en minoritet kan til tider være utfordrende. Samtidig har koronapandemien sine negative effekter både på kort og lang sikt for folk. Det vi vet hjelper, som kan motvirke ensomhet og isolasjon, er at vi som mennesker bryr oss og at vi sammen kan tilby et fellesskap. Og det er nettopp fellesskap, positiv sosial kontakt i form av regelmessige besøk av faste, frivillige besøksvenner vi tilbyr med Regnbuebesøk, avslutter prosjektlederen Sandra Kosberg.

For kort tid siden kunne FRI Oslo og Viken feire ettårsdagen til Regnbuetelefonen. I mars 2021 gjennomførte Regnbuetelefonen en kartleggingsundersøkelse blant lhbti+personer i Norge. Den slo fast at ha sosial kontakt med andre skeive personer bidrar til å styrke målgruppens mentale helse.

.

Er du interessert i å bli frivillige besøksvenner eller har lyst på en besøksvenn? Gå til www.regnbuevenn.no for mer info.

Powered by Labrador CMS