Nye LLH 2019 mot transrettigheter

Loke Aashamar, Tonje Gjevjon og Ola Movinkel har startet den nye organisasjonen LLH 2019 som skal jobbe for lesbiske, homofile og bifiles rettigheter, men mot transrettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Loke Aashamar er styreleder i den nye organisasjonen LLH 2019 og Tonje Gjevjon og Ola Movinkel er styremedlemmer. Alle er kjente navn i debattene om trans og kjønnsidentitet de siste årene.

Vi hverken vil eller kan stå bak de etablerte organisasjonenes kontroversielle politiske programmer.

LLH 2019

I en pressemelding fra LLH 2019 heter det: «Vi er en søsterorganisasjon av britiske LGBAlliance. LGBAlliance mener i likhet med oss, at LHB personers rettigheter er truet. Norge er et godt land å leve i for oss i dag. Alle dører er åpne både i offentlig og privat sektor. I Norge i dag finnes ingen organisasjon som ivaretar interessene, og rettighetene som ble opparbeidet gjennom tiår av de som kom før oss. Vi hverken vil eller kan stå bak de etablerte organisasjonenes kontroversielle politiske programmer, eller deres ønske om å endre en godt etablert, og velfungerende samfunns- og familiestruktur.»

Vil reversere transrettigheter

Ifølge pressemeldingen er LLH 2019 opptatt av dialog
«Vårt demokrati er avhengig av samtalen. Vi ønsker å ta samtalen tilbake. LLH ønsker et demokratisk samfunn hvor ingen trenger å frykte deltakelse i debatten. Et demokrati hvor ytringsfriheten også omfatter dem som stiller spørsmål ved det etablerte og «politisk korrekte». Et demokrati hvor lover som angår alle ikke blir hastebehandlet i tilnærmede lukkede rom under påskudd av å fremme, og beskytte “skeive” rettigheter,» skriver LLH 2019 og sikter til Lov om endring av juridisk kjønn som trådte i kraft 1. juli 2016. Den gir alle, basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet, rett til selv å bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret.

En brokete forsamling

LLH 2019 ledes av Loke Aashamar. Organisasjonens styremedlemmer er Ola Movinkel og Tonje Gjevjon. Gjevjon, kjent fra The Hungry Hearts og som spaltist i Dagbladet, har tidligere frontet Lesbisk Forbund, er tilknyttet Ny Lesbisk Bevegelse, og er ifølge Brønnøysundregistrene nestleder i Forbund 48, som er registrert i Trondheim.

Vi ser ingen konflikt mellom heteronormativet og homofil legning.

LLH 2019

Ifølge Brønnøysundregistrene skal Forbund 48 «Jobbe for rettighetene til personer med annen seksuell referanse enn heteronormalitetsstandarden. Lesbisk, homofil, bifil eller trans. Drive rådgivning, konsulentarbeid, foredrag, informasjon og politisk arbeid. Mindre tettsteder utenfor hovedstaden med fokus på distrikt. Herunder rådgivning, konsulentarbeid, foredrag m.m.»

Den beskrivelsen står i sterk kontrast til LLH 2019s formål, som ifølge Brønnøysundregistrene «skal aktivt fremme LHB personers rettigheter og interesser i det norske samfunnet. Bidra til å spre kunnskap om at kjønn er binært og ikke et spekter. Kjønnsidentitet er en sosial konstruksjon. Vi ser ingen konflikt mellom heteronormativet og homofil legning.»

Tonje Gjevjon i prideparaden i Oslo 2015.

Styreleder Loke Aasheim er IT-konsulent og sporadisk skribent på nettstedet Resett. Han er også en aktiv stemme i debatter rundt tema som trans og kjønnsidentitet. På Twitter har han utropt FRI til en folkefiende.
I 2019 tvitret han: «Nov 20th is "Transgender day of remembrance". What are they remembering? What it was like being sane?»

Gjenbruk av organisasjonsnavn

LLH 2019 har tatt i bruk Foreningen FRIs gamle navn. FRI byttet fra LLH på landsmøtet i 2016 etter en ti år lang prosess. Navnebyttet handlet om å tydeliggjøre hva og hvilke målgrupper organisasjonen jobber for og med.

Kjernesakene til LLH 2019 er ifølge dem selv å ivareta LHB-personers interesser, noe de mener FRI ikke gjør. Ifølge LLH 2019 nedprioriteres og undertrykkes LHB-personers rettigheter og behov av FRI, som følge av organisasjonens omfavnelse av queer- og trans-ideologi.

En annen kjernesak er to-kjønnsmodellen. Ifølge LLH 2019 er kjønn binært, ikke et spekter. «Med kjønn mener vi hankjønn og hunkjønn. Kjønn er ingen sosial konstruksjon. Kjønnsroller derimot er sosiale konstruksjoner som endrer seg over tid og forstås forskjellig i ulike kulturer. Kvinner og menn som bryter med stereotypiske kjønnsroller er kvinner og menn som er kvinner og menn på sin måte,» skriver LLH 2019 på sine nettsider.

LLH 2019 vil ikke svare

Til tross for et ønske om å «ta samtalen tilbake» og oppfordring til debatt, har ikke styreleder Loke Aashamar i LLH 2019 svart på spørsmålene fra Blikk slik han bekreftet at han ville gjøre torsdag 30. juli.

Her er noen av spørsmålene Blikk stilte Aashamar:
– Hvorfor navnet LLH 2019?
– Har dere eksempler på at FRI ikke ivaretar LHB-personers interesser og behov?
– Dere hevder FRI er for surrogati, som dere er i mot, men styremedlem i LLH 2019, Ola Movinkel, har benyttet seg av surrogati i utlandet. Er det problemfritt?
– LLH 2019 skriver: «Vi ønsker å ta samtalen tilbake. LLH ønsker et demokratisk samfunn hvor ingen trenger å frykte deltakelse i debatten.» Mener dere det ikke er åpent for debatter i den skeive bevegelsen?
– Du som styreleder har skrevet på Facebook at: «Eget vern i straffeloven. Det er flaut det. Hvor er alle de som hater oss? Hvor foregår denne såkalte hatkriminaliteten?» Er ikke det dokumentert i hatkrimrapportene fra politiet?

En folkefiende

Det er vanskelig å få tak i hva det er de står for.

FRI-leder Ingvild Endestad

FRI-leder Ingvild Endestad har registrert at det har kommet en ny organisasjon og at LLH 2019 har utropt FRI som fiende.
– Det er vanskelig å få tak i hva det er de står for. Etter hva jeg har lest er de imot FRI og det FRI jobber for. Samt at de er imot transpersoners rettigheter. Da synes jeg det er underlig og merkelig at de har valgt det gamle navnet til FRI, sier Ingvild Endestad til Blikk.

Endestad vil ikke bruke tid på navnekonflikter, men snarere klargjøre hvordan FRI arbeider.
– FRI er en demokratisk organisasjon, noe vi har vært i alle år, uavhengig av navn. Vi er en organisasjon hvor det er mange ulike meninger, men som organisasjon står vi veldig stødig i vår visjon om et samfunn der alle har rettigheter, trygghet og frihet.

– Ifølge LLH 2019 er lesbiske kvinner, homofile menn og bifiles rettigheter og behov nedprioritert av FRI. Stemmer det?
– Nei. Og slik har det heller aldri vært. Det er synd at enkelte ikke ser at det er en sammenheng mellom lesbiske, homofile, bifile og transpersoner sine rettigheter, samt kvinners rettigheter. De grelleste eksemplene på dette ser vi nå i Polen og Ungarn, hvor kvinners rettigheter, homofiles rettigheter og transpersoners rettigheter plukkes bort én etter én. Det er ingen tvil om at vi må jobbe felles for å skape et samfunn for alle.

Jeg er usikker på hvordan de tolker det begrepet queer.

FRI-leder Ingvild Endestad

Fremmedgjørende queer-ideologi

LLH 2019 hevder FRI har omfavnet en queer ideologi som fremmedgjør LHB-personer.
– Jeg er usikker på hvordan de tolker begrepet queer. Det må de stå for selv. Det vi i FRI har sett er at samfunnet vi lever i på mange områder kun er tilpasset noen typer mennesker og noen typer familier, som igjen fører til at noen av oss kommer dårligere ut. Det gjelder for eksempel lesbiske. Nylig kunne vi lese om et lesbisk par som ikke fikk lov å være foreldre til egne barn, fordi samfunnet ikke er tilpasset lesbiske mødre.

Tror ikke hatkriminalitet finnes

Styreleder i LLH 2019, Loke Aashamar, har på sin egen Facebook-side hevdet at det er flaut at man jobber for eget vern for skeive i straffeloven.

Postet av Loke Aashamar på Facebook.

– Jeg kjenner ikke til hans private Facebook-profil, men at mennesker skal ha rett til å kunne leve trygt og fritt uten å bli banket opp eller trakassert, er definitivt noe FRI står opp for og som vi vil fortsette å kjempe for, sier Endestad til Blikk.

Kjernevirksomheten vår er å sørge for at mennesker som bryter normer ikke skal møte hindre i livet.

FRI-leder Ingvild Endestad

– LLH 2019 er kritisk til FRIs standpunkt mot sexkjøpsloven. Hvorfor er FRI mot loven?
– For det første er FRI en demokratisk organisasjon og vårt standpunkt om sexkjøsloven er en flertallsavgjørelse. Når det er sagt, er det mange ulike meninger og uenigheter innad i FRI. Politikken til FRI avgjøres på hvert landsmøte av medlemmene, og der er det stort rom for diskusjon. Men til syvende og sist må vi lande på en avgjørelse om ulike tema og saker. Det betyr ikke at det ikke er lov å diskutere videre. Diskusjoner har vi hele tiden om ulike tema og saker, blant annet sexkjøpsloven. Men diskusjonen om sexkjøpsloven handler om sexarbeidere og hvordan deres rettigheter og interesser skal ivaretas.

Sexkjøpsloven er uansett ikke en av hovedkampsakene til FRI ifølge Endestad.
– FRI har en omfattende politisk plattform. Kjernevirksomheten vår er å sørge for at mennesker som bryter normer ikke skal møte hindre i livet. Da må vi nødvendigvis mene noe om mange tema, som for eksempel bistand og internasjonal solidaritet. Skeive liv leves over hele verden.

FRI-leder Ingvild Endestad.

70 år med skeiv kamp

På nettsidene til LLH 2019 står det «I Norge er det i all hovedsak Foreningen FRI som har skullet ivareta LHB personers interesser. Det mandatet mener vi organisasjonen har misbrukt.»

FRI-lederen stiller seg uforstående til påstanden.
– Både måten de ønsker å fremstille FRI og måten de beskriver den skeive bevegelsen på, er noe vi kjenner igjen, helt tilbake til oppstarten for 70 år siden. Det males et bilde av skeive og de som bryter med normen, som sier at vi er farlige og mangler moral. At vi er en trussel mot familien og at ekteskapsloven truer andres ekteskap. Retorikken er den samme hos LLH 2019. Det er trist at noen velger å bruke FRIs gamle navn til å kjempe mot skeive.

FRI jobber for å beholde rettighetene som er kjempet fram, samt nye rettigheter som ennå ikke er på plass.

FRI-leder Ingvild Endestad

LLH 2019 hevder også at det er et behov for en forening som hegner om rettighetene som er opparbeidet gjennom tiår av de som kom før oss.

– Det ser FRI også behovet for, og nettopp derfor er FRI her også etter 70 år med skeiv menneskerettighetskamp. FRI jobber for å beholde rettighetene som er kjempet fram, samt nye rettigheter som ennå ikke er på plass.

Felles kamp

Forløperen til både FRI og LLH, DNF-48 ble stiftet 20. mai 1950 i Dalsbergstien 21 i Oslo. 70 år med kamp ble tidligere i sommer hedret med et blått skilt på bygningen hvor alt startet. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) ble opprettet i november 1992 da DNF-48 slo seg sammen med Fellesrådet for homofile organisasjoner.

– Derfor er det så underlig at de tar navnet LLH. LLH ble stiftet fordi man ønsket å forene de ulike organisasjonene og slåss for en felles sak, der det samtidig var rom for ulike mennesker og ulike synspunkt.

– FRI ønsker et samfunn der alle mennesker har like rettigheter. Vi ser samtidig at vi har forbedringspotensiale. At vi kan bli bedre for ennå flere mennesker, blant annet skeive med minoritetsbakgrunn, skeive troende og andre grupper. Det er veien FRI ønsker å gå. Vi ønsker ikke å stenge grupper med mennesker ute og å trekke stigen opp etter oss. Kampene henger sammen. De som ønsker å fjerne kvinners rettigheter, homofiles rettigheter og transpersoners rettigheter er de som tjener på at vi i den skeive bevegelsen dytter hverandre ned. De er det jeg føler er det farligste i dette.

Utdatert menneskesyn

Jeg fascineres av mennesker som finner driven i sitt engasjement i det å begrense en gruppes menneskerettigheter.

Tidligere LLH-leder Bård Nylund

Bård Nylund var LLHs siste leder, før navneskiftet i 2016. I dag er han avdelingsleder i LO. Nylund mener den nye organisasjonen og folkene som står bak LLH 2019 drives av noe annet enn hva LLH stod for.
– Og noe annet enn det FRI står for, og det den internasjonale skeive bevegelsen står for. Det er bare å sjekke ut lederens uttalelser på egen Facebook-side for eksempel, så skjønner man raskt at dette er en samling av folk som ikke setter mangfoldet i høysetet. Det er gammeldags, historieløst og kunnskapsløst å mene at transspørsmålet ikke har sin rettmessige plass i den skeive kampen, sier Nylund til Blikk.

– Jeg fascineres av mennesker som finner driven i sitt engasjement i det å begrense en gruppes menneskerettigheter, som er tendensiøse og direkte fiendtlige i sin omtale av medmennesker, hevder Nylund.

– Men det blir vel med denne organisasjonen som med Lesbisk Forbund hvor jo noen av de aktive i denne nye organisasjonen har bakgrunn fra - det er opp som en bjørn og ned som en fell. Rett og slett fordi det ikke er så mange som er enige med dem i denne utdaterte måten å se verden på.

Powered by Labrador CMS